Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

 

Devşirmeler en az 10 yaşında ailelerinden alınırdı

"Sadece 10-20 yaş arasındaki Hıristiyan çocuklarına açık olan sisteme giriş, kölelik kapısından gerçekleşirdi. Bazı yazarların son zamanlarda bile, giriş yaşını sekiz olarak göstermeleri yanlıştır. Yaş sınırlarının doğrusu çağdaş yazarlar tarafından yaklaşık olarak verilmektedir.* Büyük bir olasılıkla, en çok yeğlenen yaş sınırı on dört ile on sekizdir. Ancak çok kural dışı durumlarda, on iki yaşının altında veya yirmi yaşın üzerindeki çocukların sisteme alındığı görülür."

* Tractatus, 20 yaş ve altındakiler der. Zeno 10 yaşın üzerindekiler diye söz eder.  Ramberti ve Yunus Bey, 8-20 yaş arasındaki içoğlanlarından söz ederler.  Trevisano 6-7 yaşındakilerin değil 10-12 yaşındakilerin alındığını söyler. Postel alt sınırı 12-14, üst sınırı 18-20 olarak belirtir. Nicolay, içoğlanlarının 8-20 yaş arasında olduğunu, Garsoni 10-13 yaş arasında olduklarını, Ricaut 10-12 yaşlarda alındıklarını yazar. Trevisano'nun daha eski tarihler için söylediklerine fazla güvenmemek gerekir, çünkü Türklerle ilgili kulaktan dolma bilgilere inanılmaz. Eski dönemlerde yaşam koşullarının daha zor olduğu düşünülürse, askere alınanların daha ufak değil daha büyük yaşta olması akla yakındır. İçoğlanlarının arasında genç çocukların olması, olağanüstü yetenekli olanların kaçırılmasından kaynaklanıyordu.

 (Kanuni Sultan Süleyman devrinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Yönetimi, Albert Howe Lybyer, Süreç yayınları, sf.54)