Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

 

Osmanlı yöneticileri sultanın köleleriydi

Osmanlı Yönetim Kurumu, sultan ve ailesini, saray erkânını, hükümetteki yönetici kadroları, süvariler piyadelerden oluşan düzenli orduyu ve orduda, sarayda, hükümet görevlerinde hizmet etmek üzere yetiştirilen kalabalık bir gençler grubunu içerirdi.  Kılıç, kalem ve asa bunların elindeydi. Şeriat denetimindeki konularda adalet dağıtmanın ve gayrimüslim tebaa ile yabancılara bırakılmış sınırlı işlevlerin dışında, tüm yönetim onların elindeydi. Bu kurumun en hayati ve en karakteristik yanları, 1) birkaç ayrıcalık dışında tüm kadrosunun Hıristiyan ailelerden gelme kişiler veya onların çocukları olması ve 2) kurumun hemen tüm üyelerinin bu kuruma sultanın kölesi olarak girip, ne denli servet, güç ve üstünlüğe ulaşırsa ulaşsın ömürlerinin sonuna kadar sultanın kölesi olarak kalmalarıydı."

(Kanuni Sultan Süleyman devrinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Yönetimi, Albert Howe Lybyer, Süreç yayınları, sf.41-42)