Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

 

Hukukun kişiliği ilkesi nereden alındı?

"Müslümanlar, hukukun kişiliği fikrini Sasani Perszlerinden aldı ve bunun Müslüman tebaa ile gayrımüslim (Zimmi) tebaa* arasına bir çizgi çekmek için uyguladılar. Osmanlılar da aynı fikri benimseyip, bundan karmaşık bir sistem ortaya koydular: Ortodoks Rum, Birleşik Yunan, Ermeni, Yahudi gibi kalabalık gayrımüslim tebaayı, zamanla sadece kendi dinlerini uygulamakta özgür bırakmakla kalmadılar, aynı zamanda Müslümanları ilgilendirmeyen konularda kendi hukuk kurallarını ve bunların yasal uygulamasını da onlara bıraktılar.**"

* D'Ohsson 104. Bir yıldan uzun süre kalan yabancılar (muste emin) tebaa sayılıyordu. Belin, La Proprieté Foncière 57.

** Osmanlı devleti içinde bu değişik "toplulukların" kurulma tarihleri için bkz. Steen de Jahay. Özet olarak, Yunan topluluğu, 1453'te, Ermeni topluluğu 1461'de kuruldu. Başlangıçta Ermeni topluluğu Müslüman ya da Rum Ortodoks olmayan herkesi kapsıyordu. Gregoryen Ermeni olmayanlar zamanla ayrıldı. Bu ayrıştırma sürecinin hâlâ etkin olduğu söylenir. 19. yy.'da milliyetçilik ruhunun gelişmesiyle Rum Ortodoks topluluğu da bölündü.

(Kanuni Sultan Süleyman devrinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Yönetimi, Albert Howe Lybyer, Süreç yayınları, sf.39-40)