Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

 

Osmanlı'da dolaysız yönetilen bölgeler

"Dolaysız yönetilen bölgeler sancaklara ayrılmıştı. Her sancağın kendine özgü kanunnamesi, vergi sistemi vardı. Bunlar, fetih sırasında yapılan anlaşma koşullarıyla belirlenirdi. Arnavutluk ve Kürdistan'ın dağlık bölgeleri ile Arabistan çölü, görünürde dolaysız yönetime bağlı olmalarına karşın, eski aşiret düzenini sürdürürler, askerlik hizmetlerine karşılık Osmanlı unvanlarıyla donatılan ve babadan oğula geçen beylik sistemiyle yönetilir, vergiye bağlı olmazlardı."

(Kanuni Sultan Süleyman devrinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Yönetimi, Albert Howe Lybyer, Süreç yayınları, sf.36)