Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

 

Osmanlı'da kaç çeşit toprak vardı?

"Osmanlı İmparatorluğu

1) son derece karmaşık ama oldukça düzenli bir sisteme bağlı olarak doğrudan yönetilen topraklar,

2) özel düzenlemelere bağlı olarak ve daha dolaylı yönetilen bazı bölgeler,

3) haraca bağlanmış topraklar ve

4) himaye edilen veya bağımlı devletlere ait topraklardan oluşurdu.

Bütün bunların dışında, doğal sınırların bulunmadığı yerlerde bir nötr veya tartışmalı toprak kuşağı vardı. Bu topraklar, savaş zamanında yoğun, barış zamanında daha seyrek olmak üzere her iki tarafın da baskınlarına hedef olduğu için, buralarda yaşayan yoktu. Bu toprak kuşağının Osmanlı halkı ve yönetimi için önemi, imparatorluğun büyük köle ticaretine malzeme olan tutsak kaynağı olmasıydı. Baskınlara uğrayan bu toprak kuşağının dışında ise Dar-ül Harb veya Savaş Toprağı denen alanlar yer alırdı. Buralarda ya ikinci derecede sayılan dinlerden olanlar ya da en azından elverişli koşullarda fetih yapmayı görev bilen mezheptekiler yaşardı.*"

*D'Ohsson, 50. Müslümanlığın katı kuralları, fetihlere engel değildi. 1.Selim'in yendiği Memlukler Sünni idi. Fas Melikliği de Osmanlıların uzun süre göz diktiği bir ülkeydi. Ortodoks İslamiyetin birleştirilmesi isteği bunda rol oynadı.

(Kanuni Sultan Süleyman devrinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Yönetimi, Albert Howe Lybyer, Süreç yayınları, sf.35)