Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

 

9. yüzyılda çok sayıda Türk genci köle olarak Bağdat'a getirilmeye başladı

"Müslüman Arap İmparatorluğu içindeki Türkler arasında görülen bir gelişme, Osmanlı tarihi açısından çok büyük önem taşır. Dokuzuncu yüzyıldan başlarından itibaren, çok sayıda Türk genci köle olarak Bağdat'a getirilmeye başlandı. Bunlar satın alınmış kölelerdi ve zorla getirilmemişlerdi. Askerlik eğitimi gören bu gençler zamanla general oldu, yerel yöneticilik makamlarına geldi ve çok geçmeden merkezi yönetimi de ele geçirdi. Halifelerin ve yöneticilerin saraylarında Türk gençlerinin böyle eğitim görmesi, daha sonraki Osmanlı yönetimlerinin izdüşümüdür. Belki de Türklerle ilgili en eski kayıtlar Siyasetname'de yer alır ve 874'ten 999 yılına kadar Doğu İran'da hüküm süren Samani hanedanı dönemini dile getirir."

(Kanuni Sultan Süleyman devrinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Yönetimi, Albert Howe Lybyer, Süreç yayınları, sf.27-28)