Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

 

Osmanlı feodal sisteminin pek çok özelliği Sasaniler'den aktarılmış olabilir

"Osmanlı feodal sisteminin pek çok özelliği de Sasaniler'den aktarılmış olabilir. Abbasiler devrinde Müslüman Arap İmparatorluğundaki sivil ve askeri yönetim kadrolarında yavaş yavaş Arapların yerine geçen Persler ve Türkler birbirleriyle sıkı ilişkiye girmek durumunda kaldı. Bu nedenle, daha gelişmiş bir uygarlığa sahip olan Perslerin pek çok yönden Türkleri etkilemiş olması doğaldır. Perslerin, Türklere dolaysız katkılarının en büyüğü, şiir ve edebiyat alanında oldu ve özgün Türk birikimine çok sayıda sözcük ve fikir eklendi."

(Kanuni Sultan Süleyman devrinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Yönetimi, Albert Howe Lybyer, Süreç yayınları, sf.26)