Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Kök-Culutlar 19.yüzyılda nerede yaşıyordu?

“(Kök-Munşak): Kobdo Irmağı’nın kaynağında yaşayan ve Potanin’e göre Türkçe konuşan bu topluluğa Kırgızlar Kök-Munşak diyordu.”

(Nadir Devlet, Sibirya’daki Halkların Demografik ve Ekonomik Potansiyelleri, Sibirya Araştırmaları, S.36)