Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

önceki    sonraki

İmleci dillerin üzerine getirin...

Sözcük Oyunu 8

(a açık ve geniş e biçiminde okunacak) sözlerinden a'nın æ gibi okunacağı anlaşılmalıdır.

Türkiye Türkçesi : Art

ArdArt, art yakArtArt, art cak

Arka, arka taman (k'ler kalın okunacak)Art, art yakArt, arka tarapArt, arka

Türkiye Türkçesi : Artı

Toplama (işaresi - a uzun okunacak)Plüs, kuşıv (bilgisi)Kosuv belgisi, piyusKoşu (koşu belgisi) (o'lar uzun okunacak)

PlusPlus, kuşu (bilgisi)Goşmak (belgisi)Koşuş (balgüsi - a açık ve geniş e olarak okunacak)

Türkiye Türkçesi : Artık (bundan sonra)

ArtıgYitar (indi) (a açık ve geniş e olarak okunacak), artıkEndiMından kiyin

Endi, endilikda (a açık ve geniş e olarak okunacak)Citar (a açık ve geniş e olarak okunacak), artıkMundan sonra (n nazal n biçiminde okunacak), indiAmdi (a açık ve geniş e olarak okunacak), artuk

Türkiye Türkçesi : Artık (nihayet)

ArtıgAzak kilip, ahırza (z'ler peltek z olarak okunacak)AkırıAkırı

Ahiri (h gırtlaktan okunacak), nihayat (son a açık ve geniş e olarak okunacak), piravardida (iki ve üçüncü a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)Nihayat, azak kilip, ahırdaAhırı (a uzun okunacak), ahırsonı (n nazal n biçiminde okunacak)Ahir (h gırtlaktan okunacak)

Türkiye Türkçesi : Artık (fazla)

ArtıgArtıkArtıkArtık, köp

Artıkça (a açık ve geniş e olarak okunacak), artık (k'ler kalın olarak okunacak)ArtıkArtık, köpArtuk

Türkiye Türkçesi : Artırmak

ArtımagArttırıv, işeytivArttıruv, köbeytüvArttıru (u uzun okunacak)

Arttirmak (k kalın olarak okunacak)Arttıru, işaytü (a açık ve geniş e olarak okunacak)ArtdırmakArtturmak, köpaytmak (ikinci sözcükteki a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)

Türkiye Türkçesi : Artmak

ArtmagArtıvArtuvArtü

Artmak (k kalın olarak okunacak)ArtuArtmakArtmak, köpaymak (ikinci sözcükteki a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)

Türkiye Türkçesi : Arz etmek

Arz etmak (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)Ütiniv, horavArız etüv, bayandavArızdanü, ötünü (ü uzun okunacak), suranü

Arz kılmak (birinci a açık ve geniş e, k'ler kalın olarak okunacak), Bildirmak (k kalın olarak okunacak), ma'lüm kılmakÜtinü, soravHayış etmek (h gırtlaktan okunacak), yüz tutmakAriz kılmak (birinci a açık ve geniş e olarak okunacak9, Maruza kılmak (birinci a açık ve geniş e olarak okunacak)

Türkiye Türkçesi : Arzu

ArzuTilak, dart (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak) Niyet, kalavKalo (a ve u uzun okunacak), kumardanu ( u uzun), arzu (u uzun)

Arzü, hahiş ( birinci h gırtlaktan), tilak (a açık ve geniş e olarak okunacak)Tilak, dart (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)ArzuvArzu

Türkiye Türkçesi : Asabi

Asabi (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)Kızıv (z peltek z olarak okunacak), holoksozJüykesi tozğanKanı suyuk, kıcırı kaynama

Asabiy (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)Kızu, holıksızGızma, ganığızğın (birinci a uzun okunacak)Asivi, terakkak (sonuncu a açık ve geniş e olarak okunacak)

Türkiye Türkçesi : Asalet

Alicanablıg (bir ve ikinci a'lar açık ve geniş e olarak okunacak), Naciblik (a açık ve geniş e olarak okunacak)Akhöyak(lik) (ikinci a açık ve geniş e olarak okunacak), ğali janaplik (iki ve üçüncü a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)Tektik, törelik, adaldıkAk söktük (ö uzun), törölük, mırzalık

Asilzadalik (bir ve sonuncu a'lar açık ve geniş e olarak okunacak), aksüyaklik (sonuncu a açık ve geniş e, k kalın olarak okunacak)Aksöyak(lik) (ikinci a açık ve geniş e olarak okunacak), ğalicahaplik (ikinci a açık ve geniş e olarak okunacak)Hoşniyetlilik (h gırtlaktan okunacak)Ak süyaklik (ikinci a açık ve geniş e olarak okunacak), alicanaplık

Türkiye Türkçesi : Asansör

LiftLiftLiftLift, kötörgüç

LiftLiftLiftLift

(Rusça lift asansör anlamına gelir.)

Türkiye Türkçesi : Asayiş

Asayiş (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)Yamğiattaği (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak), tartip(lilik) (a açık ve geniş e olarak okunacak)Tartiplilik (a açık ve geniş e olarak okunacak), tınıştıkBeypildik, buykuttuk, tınçtık

Asayiş, hatırcamlik (ikinci a açık ve geniş e, k kalın olarak okunacak)Camğıyattaği (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak), tartip(lilik) ( a açık ve geniş e olarak okunacak)Cemğıyetçilik tertibi (birinci i uzun okunacak)Asayiş, tartip (a açık ve geniş e olarak okunacak)

Türkiye Türkçesi : Asgari

An az (a açık ve geniş e olarak okunacak)İn az(ı) (n nazal n biçiminde, z peltek z olarak okunacak)Kemi, azıEn az (n nazal n biçiminde okunacak)

Eng azİn az(ı) (n nazal n biçiminde), in kami (n nazal n, a açık ve geniş e olarak okunacak)İn az(ı) (n nazal n biçiminde, a açık ve geniş e olarak okunacak), minimuman(az, kiçik, kıska vb.) (a açık ve geniş e, n nazal n biçiminde okunacak)

Türkiye Türkçesi : Asıl

Asil (a açık ve geniş e olarak okunacak)Asıl, ısın, üz (z paltak olarak), töpŞın, asılı, nuskasıAsıl, çınığı

Asl, çin, hakıkıy (a açık ve geniş e, k'ler kalın olarak okunacak)Asıl, çın, üz, töpAsılAsil, çin

Türkiye Türkçesi : Asır

Asr (a açık ve geniş e olarak okunacak)Ğasır, yöz, sor, bıvatĞasır, jüzjıldıkKılım

Asr (a açık ve geniş e olarak okunacak)Ğasır, yöz, çor, davir (a açık ve geniş e olarak okunacak)AsırAsir (a açık ve geniş e olarak okunacak)

Türkiye Türkçesi : Âsi

Asi (a açık ve geniş e olarak okunacak), giyamçı (g ince olarak okunacak)Fitnasi (a açık ve geniş e olarak okunacak), m'atejnikSodır, sotkar, köterilisşiKozgolonçu (n nazal n biçiminde okunacak)

İsyançi, ğalayançi (ikinci sözcükteki ikinci a açık ve geniş e olarak okunacak)Ğısyançı, fitnaçi (ikinci a açık ve geniş e olarak okunacak)Gözğalançı (n nazal n biçiminde), pitneçiİsiyançi, kozğulançi (n nazal n biçiminde okunacak)

Türkiye Türkçesi : Asil

Nacabatli (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)Akhöyak (ikinci a açık ve geniş e olarak okunacak), ğali yanap (iki ve üçüncü a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)Ak süyek, töreAk sök (ö uzun okunacak), törö, mırza

Ak süyakli (ikinci a açık ve geniş e olarak okunacak), asilzada (sonuncu a açık ve geniş e olarak okunacak), zadagan (ortadaki a açık ve geniş e olarak okunacak)Aksöyak (ikinci a açık ve geniş e olarak okunacak), ğalicanab (ikinci a açık ve geniş e olarak okunacak)Asıl, iğ (i uzun okunacak)Aksüyak (ikinci a açık ve geniş e olarak okunacak), alicanap

Türkiye Türkçesi : Asker

Asgar (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)Soldat, voyennıyAsker (a açık ve geniş e olarak okunacak)Asker

Harbiy (a açık ve geniş e olarak okunacak)Ğaskari (ikinci a açık ve geniş e olarak okunacak), harbi (h gırtlaktan, aaçık ve geniş e olarak okunacak)Harbı (h gırtlaktan okunacak)Askiri (a açık ve geniş e olarak okunacak), harbiy (a açık ve geniş e olarak okunacak)

Türkiye Türkçesi : Askı

AsılganKiyim ilgisAskış, ilgek, ilgişKiyim ilgiç

Kiyim ilgiçKiyim ilgiçAsavaç (sonuncu a uzun okunacak)Asku