Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

önceki    sonraki

İmleci dillerin üzerine getirin...

Sözcük Oyunu 5

(a açık ve geniş e biçiminde okunacak) sözlerinden a'nın æ gibi okunacağı anlaşılmalıdır.

Türkiye Türkçesi : Altı

AltıAltıAltıAltı

AltiAltıAltıAlta (ikinci a açık ve geniş e olarak okunacak)

Türkiye Türkçesi : Altın

Gızıl, altunAltınAltınAltın, zer

AltinAltınAltın, gızılAltun

Türkiye Türkçesi : Altmış

AltmışAltmışAlpısAltımış

AltmişAltmışAltmışAltmiş

Türkiye Türkçesi : Ama

AmmaAmma (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)Demek, birak, alaydaBirok

Amma (birinci a açık ve geniş e olarak okunacak)Amma (birinci a açık ve geniş e olarak okunacak)Emma (a uzun okunacak)Amma, birak

Türkiye Türkçesi : Amaç

AmacMaksatMaksatMaksat

Maksad, niyat (iki ve üçüncü a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)MaksatMaksatMahsat, niyat (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)

Türkiye Türkçesi : Aman

AmanAy Alla(h) (birinci a açık ve geniş e olarak okunacak)O Kuday!, e!, ay! (a açık ve geniş e olarak okunacak)Ey Alla, o Kuday

Ey Huda! (h gırtlaktan okunacak)Ay, Alla(h) (birinci a açık ve geniş e olarak okunacak)Ey Alla, ey Huday, ey aman (a'lar uzun okunacak)A huda, hudayim (h'ler gırtlaktan-hırıltılı biçimde okunacak)

Türkiye Türkçesi : Amatör

Havaskâr (bir ve ikinci a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)Havaskar (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)Aveskoy (a açık ve geniş e olarak okunacak)Küyörman, ışkıboz

Havaskar (bir ve ikinci a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)Havaskar (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)Hövescen (n nazal n biçiminde okunacak)Havaskar (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)

Türkiye Türkçesi : Ambalaj

BağlamaTöröv, baylav (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)Orav, buvuv, baylavOrotmo, oroğuç

Oraş, caylaş (sonuncu a açık ve geniş e olarak okunacak)Törü, Baylav (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)Dolama, oralamaBolak, bolaş

Türkiye Türkçesi : Ambar

AnbarAmbarKambaKampa, ambar

AmbarAmbarAmmarAmbar

Türkiye Türkçesi : Amblem

EmblemEmblema, bilgi, znakBelgi, emblemaTamğa, belgi, emblema

Emblema (a açık ve geniş e olarak okunacak)Emblema, bilgi, znakEmblema, belğiEmblema, balgü (sonuncu a açık ve geniş e olarak okunacak)

(Rusça emblema amblem demektir.)

Türkiye Türkçesi : Ambülans

Tacili yardım (birinci a uzun ve açık ve geniş e olarak okunacak), maşınıTiz, yarzam (z'ler peltek z olarak okunacak), kürhativ (a açık ve geniş e olarak okunacak), maşinahı, skoraya pomoçJedel jardem (a açık ve geniş e olarak okunacak)Tez cardam

Tez yardam (ikinci a açık ve geniş e olarak okunacak), maşinası  (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)Tiz yardam kürsatü maşinası (ilk üç a açık ve geniş e olarak okunacak), skoraya pomoçTiz kömek maşını (i uzun okunacak)Tez yardam (sonucu a açık ve geniş e olarak okunacak)

Türkiye Türkçesi : Amca

Ami (a açık ve geniş e olarak okunacak)AğayAğay, akey (a açık ve geniş e olarak okunacak)Ake, bayke, ağa

Amaki, tağa (ilk sözcükteki a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)AbıyAğa (birinci a uzun okunacak)Çon (kiçik), dada (n nazal n biçiminde okunacak)

Türkiye Türkçesi : Âmin

Amin (a uzun okunacak)AminAvmiyn (a açık ve geniş e olarak okunacak)Omiyin (O uzun okunacak)

AminAminxAmin (a açık ve geniş e olarak. yine a ve i uzun okunacak), omın (o ve ı uzun okunacak)Amin

Türkiye Türkçesi : Âmir

Amir (a uzun okunacak)Yitaksi, türa (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)Akim (a açık ve geniş e olarak okunacak), bastık, mengerüvşi (n nazal n biçiminde okunacak)Baştık, cetekçi

Başlık (k kalın okunacak), rahbar (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)Citakçi, türa (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)Başlık, yolbaşçı (o uzun okunacak)Başlık, rahbar (iki ve üçüncü a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)

Türkiye Türkçesi : Ampul

LampoçkaElektr lampoçkahıŞamLampoçka

Lampaçka (birinci ve sonuncu a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)Elektr lampoçkasıLampoçka, elektrik lampasıLampoçka

(Rusça Lampoçka ampul anlamına gelir.)

Türkiye Türkçesi : An

AnMizgel, (z peltek z olarak okunacak)Sat, mezet (a açık ve geniş e olarak okunacak)Zamatta, daro (o uzun okunacak), köz irmem

An, lahza (ikinci ve üçüncü a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)MizgelÇalt, birden, derrevDam (a açık ve geniş e olarak okunacak), bir dam (a açık ve geniş e olarak okunacak)

Türkiye Türkçesi : Ana

AnaAsa, asay, inay (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)Ana, şeşeEne, apa

Ana (ikinci a açık ve geniş e olarak okunacak)Ani (a açık ve geniş e olarak okunacak), ana, ina (a açık ve geniş e olarak okunacak)Ece, eneAna, apa

Türkiye Türkçesi : Ana dili

Ana diliAsa(y) tili a'lar açık ve geniş e olarak okunacak), tuğan tilAna tiliEne til

Ana tili (ikinci a açık ve geniş e olarak okunacak)Ana tili, tuğan tilEne diliAna tili

Türkiye Türkçesi : Anahtar

AçarAskısKiltAçkıç

Kalit (a açık ve geniş e olarak okunacak)AçkıçAçarAçkuç

Türkiye Türkçesi : Anane

an'ana (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)Traditsiya, gazat (ikinci sözcükteki a'laraçık ve geniş e olarak, z ise peltek z olarak okunacak)Dastür, salt, adet (bir ve sonuncu a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)Kada (a uzun okunacak), salt, adat

An'ana (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)Tradistiya, ğadat (sonuncu a açık ve geniş e olarak okunacak)Dap (a açık ve geniş e olarak okunacak), dessur (u uzun okunacak)an'ana (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)