Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

önceki    sonraki

İmleci dillerin üzerine getirin...

Sözcük Oyunu 4

(a açık ve geniş e biçiminde okunacak) sözlerinden a'nın æ gibi okunacağı anlaşılmalıdır.

Türkiye Türkçesi : Aleykümselâm

Aleykassalam (bir ve üçüncü a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)Vagalaykümassalam (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)Assalavmağaleyküm, salem (salem'deki a açık ve geniş e olarak okunacak)Aleykime salam, eleykime atsalam

Va Alayküm assalam (Sonuncu a hariç diğerleri açık ve geniş e olarak okunacak)Vağalaykümassalam (iki ve sonuncu a hariç diğerleri açık ve geniş e olarak okunacak)Valeykimessalam (birinci ve sonuncu a'lar uzun okunacak)Va alayküm assalam (bir, üç ve beşinci a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)

Türkiye Türkçesi : Alfabe

Alifba (birinci a açık ve geniş e olarak okunacak)Alifba (birinci a açık ve geniş a olarak okunacak)Ariptizbe (a harfi açık ve geniş a olarak okunacak), alfavitAlfavit

Alifba (birinci a açık ve geniş a olarak okunacak)Alifba (birinci a açık ve geniş a olarak okunacak)Elipbiy (birinci i uzun okunacak)Alipba (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)

Türkiye Türkçesi : Algılamak

Dark etmak (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)Tanıp bilivKabıldav, tanuvTanıp bilü (a ve ü uzun olarak okunacak)

İdrak etmak (sonuncu k kalın olarak okunacak)Tanıp bilüAkıl yetirmekTonumak, ukmak

Türkiye Türkçesi : Alıkoymak

Yubatmag, sahlamag (h gırtlaktan ve hırıltılı biçimde okunacak)KaldırıvKaldıruv, jibermevKetirbö, koyo berbö (ö'ler uzun okunacak)

Kaldirmak, uşlab turmak (k'lar kalın olarak okunacak)KaldıruGaldırmak, saklamak (birinci a uzun olarak okunacak)Kaldurmak, tutup kalmak

Türkiye Türkçesi : Alın

AlınManlay (n genizden gelen n olarak okunacak)Manday (n genizden gelen n olarak okunacak)Manday (n genizden gelen n olarak okunacak), peşene

Manglay (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak), peşana (sonuncu a açık ve geniş e olarak okunacak)Mangay (n genizden gelen n olarak okunacak)Alın (a uzun okunacak), manlay (n nazal (genizden) olarak okunacak)Manlay (n nazal n olarak okunacak), peşana (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)

Türkiye Türkçesi : Alıngan

Nazikürakli (birinci a uzun, sonuncu a açık ve geniş e olarak okunacak)Hiska birilüsan (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)Injık, renjigişTarınçak (a'lar uzun olarak okunacak)

Tasirçan (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)Hiska birilüçan (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)IncıkTasirçan (birinci a açık ve geniş e olarak okunacak)

Türkiye Türkçesi : Alınmak

AlınmagHiska biriliv (a açık ve geniş e olarak okunacak)Renjüv, köniline aluv (ikinci sözcükteki n nazal n olarak okunacak)Tarınu, könülünö alu ( birinci a ve u'lar uzun okunacak, ikinci n nazal n olarak okunacak)

Hafa bolmak (h gırtlaktan, k kalın olarak okunacak), rancimak (birinci a açık ve geniş e olarak, k kalın olarak okunacak)Hiska birilü (a açık ve geniş e olarak okunacak)IncamakRancimak (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak), hapa bolmak (h gırlaktan okunacak)

Türkiye Türkçesi : Alıntı

Sitat, igtibas (g kalın olarak okunacak)AlınmaÜzindi, kirme enbeŞilteme, sitat

Özlaştirma, alinma (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)AlınmaTsitataKöçürma, özlaştürma (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)

Türkiye Türkçesi : Alın yazısı

Alın yazısı, tale (a uzun okunacak), baht (a açık ve geniş e, h gırtlaktan okunacak)Yazmış (z peltek z olarak okunacak)Tağdır, jazmış, peşeneTağdır, cazmış

Takdir (k kalın olarak okunacak)YazmışIkbal (a uzun okunacak), takdır (ı uzun okunacak), yazğıttağdir, pişaniga (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak), yezilğan

Türkiye Türkçesi : Alışık

Alışıgİyalangan (a'lar açık ve geniş e olarak okunacaka)Üyrenşikti, köngenKöngön, üyröngön

Örgangan, adatlangan (üçüncü a hariç a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)İyalangan (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)ÖvrenişenÜgangan, köngan (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)

Türkiye Türkçesi : Alışmak

Alışmagİyalaşiv (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)Moyınsınuv, könüv, üyrenüvKönü, üyrönü (sondaki ü'ler uzun okunacak)

Adatlanmak (iki ve üçüncü a'llar açık ve geniş e olarak, k ise kalın okunacak)İyalaşü (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)ÖvrenişmekÜganmak, könükmak (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)

Türkiye Türkçesi : Alış veriş

Alış-verişAlış-biriş, hatıv-alıvAlıs-beris, savda-sattıksoda (o uzun okunacak), alış-beriş, soda-satık (o uzun okunacak)

Savda-satık (k kalın okunacak), aliş-beriş, aldi-berdiAlış-biriş, satu-aluAlış-beriş, alış-çalışSoda-satık, ticarat (sonuncu a açık ve geniş e olarak okunacak)

Türkiye Türkçesi : âlim

Alim (a uzun okunacak)ğalim (a açık ve geniş e olarak okunacak)ĞalımAlım (a uzun okunacak), okumuştu (sondaki u uzun okunacak)

AlimĞalimAlım (a uzun okunacak)Alim

Türkiye Türkçesi : Alkış

AlgışAplodismenttar, alkışlau, sabakay itiv (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)Kol şapalaktav, kol soğuvKol çabu (u uzun okunacak)

Alkış (k kalın okunacak)Aplodismentlar, alkışlau, Çabakay (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak) itü (çabu) El çarpışma, çapak çalmaAlkış, çavak

Türkiye Türkçesi : Alkışlamak

AlgışlamagAlkışlau, sabakay (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak) itiv, (sabıv)Kol şapalaktav, kol soğuvKol çabu (u uzun okunacak)

Alkışlamak (ikinci a açık ve geniş e olarak okunacak), çapak çalmak (sonuncu a hariç diğerleri açık ve geniş e olarak, k kalın olarak okunacak)Alkışlamak, çabakay (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak) itü (çabu)Çapak çalmak, el çarpmakAlkışlimak, çavak çalmak

Türkiye Türkçesi : Alkol

spirtSpirtİşkilik, alkagol, spirtAlkagol, spirt

SpirtSpirtSpirtSpirt

(Rusça spirt alkol demektir.)

Türkiye Türkçesi : Allah

AllahAllah(ı)AllahAlla

AllahAllah(ı)Alla (a uzun okunacak)Alla(h)

Türkiye Türkçesi : Allahaısmarladık

Hudahafiz (birinci h gırtlaktan-hırıltılı olarak, a'lar uzun okunacak), salamat galınHuş, hau (isan (a açık ve geniş e olarak okunacak)), bulığızSav bolınız, koş bolınız (n'ler nazal n olarak okunacak)Allaga, tapşırdım, kayır koş

Hayr (h gırtlaktan okunacak)Huş, sau (isan (a açık ve geniş e olarak okunacak)), bulığızHoş, salamat bolun (ikinci a uzun, n nazal n olarak okunacak)Hoş, hayirhoş (bir ve üçüncü h gırtlaktan okunacak), salamat bolun (sonuncu a açık ve geniş e olarak, n nazal n olarak okunacak)

Türkiye Türkçesi : Almak

AlmagAlıvAluvAlu (u uzun olarak okunacak)

Almak (k kalın olarak okunacak)AluAlmakAlmak

Türkiye Türkçesi : Alt

AltAs(t)astı, tömengi jağıAstı

tag (a açık ve geniş e olarak okunacak), ast, tübAs(t)Ast, aşak (ikinci a uzun okunacak)Ast