Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

önceki    sonraki

İmleci dillerin üzerine getirin...

Sözcük Oyunu 3

(a açık ve geniş e biçiminde okunacak) sözlerinden a'nın æ gibi okunacağı anlaşılmalıdır.

Türkiye Türkçesi : Aktarma yapmak

Nagliyyat deyişmak (birinci ve sonuncu a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)Küsirip ultırtıvAvıstıruvKotorrü

Bir transportdan ikkinçisiga ötmak (sonuncu hariç tüm a'lar açık ve geniş e olarak, en son k ise kalın olarak okunacak)Küçirip utırtuYol çalışmak (o uzun olarak okunacak)Yötkalmak (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)

Türkiye Türkçesi : Aktif

Faal, aktiv (birinci a açık ve geniş e olarak okunacak)AktivBelsen, belsendiAktivdü, işker (Ü uzun okunacak)

Faal, aktiv (birinci ve sonuncu a açık ve geniş e olarak okunacak)AktivAktivAktiv, paal

Türkiye Türkçesi : Aktör

AktyorAktyörAktyorAktyor

aktyör (a açık ve geniş e olarak okunacak)AktyorAktyorAktyor

Türkiye Türkçesi : Aktris

AktrisaAktrisaAktriysaAktrisa

Rakkasa (sonuncu a açık ve geniş e olarak okunacak)AktrisaAktrisaAktris

Türkiye Türkçesi : Aktüalite

AktuallıgAktual'likKökeykestiAktualduluk (ikinci u uzun okunacak), orçunduluk (ikinci u uzun okunacak)

Mühim, ahamiyatli (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)Aktual'likAktuallıkAktuallık, zörürlük

Türkiye Türkçesi : Akvaryum

AkvariumAkvariumAkvariyum, balık-tukanAkvarium

AkvariumAkvariumAkvariumAkvarium

Türkiye Türkçesi : Al

AlAlAl kızıl, kırmızıKızıl

Kızil (k kalın olarak okunacak)AlAl (a uzun olarak okunacak)Hal, kıpkızıl

Türkiye Türkçesi : Alaca

Ala-bazak (üç ve sonuncu a açık ve geniş e olarak okunacak), ala-bulaAlaAlaAla-bula

Ala-bula (iki ve üçüncü a'lar açık ve geniş olarak okunacak)Ala-kolaAla (birinci a uzun olarak okunacak)Ala, ala-bula

Türkiye Türkçesi : Alacak

AlacagAlasak, alahı, burısAlaşak, karızAlasa

Karz (k kalın okunacak)Alası, Burıç, alaçakAlğıKarz (k kalın olarak okunacak), ötna (a açık ve geniş e olarak okunacak)

Türkiye Türkçesi : Alâka

Alaga (birinci ve üçüncü a açık ve geniş e olarak, ikinci a ise uzun okunacak)Bağlanış, mönasabat (ikinci sözcükteki a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)Baylanıs, katısAlaka, karım-katış, baylanış

Alaka (birinci a açık ve geniş a olarak, k ise kalın olarak okunacak)Baylaniş, mönasabat (a'lar açık ve geniş a olarak okunacak), Arağatnaşık (birinci a uzun okunacak)Alaka (k kalın ve sonuncu a açık ve geniş e olarak okunacak)

Türkiye Türkçesi : Alan

MeydanMayzan (z peltek z olarak okunacak)Alan (n genizden okunacak)Ayant

Maydan (birinci a açık ve geniş e olarak okunacak)Yalan, maydan (üçüncü a açık ve geniş e olarak okunacak)Ala, meydan (birinci ve üçüncü a uzun olarak okunacak)Maydan (birinci a açık ve geniş e olarak okunacak)

Türkiye Türkçesi : Alay (askeri)

AlayPolkŞerüv, polkPolk, tümön

PolkPolkPolkNamayiş, yuruş

Türkiye Türkçesi : Alay

LağMasharali (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak), kölövMazak, kelekeŞıldın (n genizden okunacak)

Mashara (birinci ve sonuncu a açık ve geniş e, h ise kalın olarak okunacak)Masharali kölü (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)Yansı (n genizden okunacak)Mashira (a'lar açık ve geniş e, h gırtlaktan-hırıltılı biçimde okunacak), zanlık (n genizden okunacak)

Türkiye Türkçesi : Alçak

AlçagTüban (a açık ve geniş e olarak okunacak)Alasa, tömenCapız, tömön, pas

Alçak, tüban (sonuncu a açık ve geniş e olarak okunacak)Tüban (A açık ve geniş e olarak okunacak)Aşak ( ikinci a uzun okunacak), pesTövan, pas (a'lar açık ve geniş e  olarak okunacak)

Türkiye Türkçesi : Alçalmak

AlçalmagTübanga (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak) (aska), töşövTömendev, ıldıylavTömöndö ( sonuncu ö uzun okunacak), ıldıylo (o uzun okunacak)

Pastlamak, pasaymak (bir ve ikinci a'lar açık ve geniş e olarak, k'ler kalın olarak okunacak)Tübanga (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak) (aska), töşüPeselmek, aşaklamak (ikinci a açık ve geniş e olarak okunacak)Tövanlimak (a'lar açık veg eniş e olarak okunacak), paslimak (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)

Türkiye Türkçesi : Alçak gönüllü

Tavazökar (birinci a açık ve geniş e olarak okunacak), alçagkönüllüTıynak tabigatli (iki ve üçüncü a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)Momın, karapayımCönököy, karapayım

Kamtar (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)Tıynak tabiğat'li KiçiğövünliKiçik peyil

Türkiye Türkçesi : Alçı

GipsGipsGips, aktı (a açık ve geniş e olarak okunacak) mineralGips

GipsGipsGipsGips

 (NOT: Alçı'nın Rusçası da gips'tir.)

Türkiye Türkçesi : Aldanmak

AldanmagAldanıvAldanuvAldanu (u uzun olarak okunacak)

Aldanmak (bir ve ikinci a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)AldanuAldanmak (birinci a uzun okunacak)Aldanmak

Türkiye Türkçesi : Aldatmak

AldatmagAldauAldavAldö

Aldatmak (bir ve ikinci a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)AldanuAldamak (birinci a uzun okunacak), aldatmak (birinci a uzun okunacak)Aldimak

Türkiye Türkçesi : Alev

AlovYalkınAlav, JalınAlo (o uzun okunacak), calın

Alanga (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak), yalkın (k kalın olarak okunacak)YalkınAlav, yalınYalkın (k kalın olarak okunacak), alanga (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak), ataş (ikinci a açık ve geniş e olarak okunacak)