Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

önceki   sonraki

İmleci dillerin üzerine getirin...

Sözcük Oyunu 13

(a açık ve geniş e biçiminde okunacak) sözlerinden a'nın æ gibi okunacağı anlaşılmalıdır.

Türkiye Türkçesi : Baba

ataata, atayäke, ataata

átääti, atakākadada, ata

Türkiye Türkçesi : Babaanne

nänäoläsäy, äbiy, kartıyäje, apaçon eŋe

màmà, buviäbi, däv äni. kartıyenemoma

Türkiye Türkçesi : Babacan 

mehriban, sevimlişäfkätli, rähimli, kiŋ, küŋillişapağattı, meyirbankeŋ peyil,mērban

huşfe'l, àkköngil, yàkımlimöläyim, şäfkätli, yahşı (kiŋ), küŋillimähriban, hoşniyetliakköŋül, mehrivan

Türkiye Türkçesi : Baca

bacamöryä, torbamurja, tütindikmoru

moritorba, mörcätüsseçıkar, mōrturhun, mora

Türkiye Türkçesi : Bacak 

bacagayak, botayakBut

àyàkAyak, botBūtPut, ayak

Türkiye Türkçesi : Bacı

BacıApay, hiŋli, kärindäşApa, siŋli, karındasEce-siŋdi

àpä, singilApa, siŋilBacı, uya, ayāl doğanHädä, aça, siŋil

Türkiye Türkçesi : Badem

BadamMindaľBadamBadam

BàdàmMindaľ, badamBādamBadam

Türkiye Türkçesi : Bağ (Bağlamak'tan)

BağBavBav, baylamCip

BàğBavBāğBağ, boğuç

Türkiye Türkçesi : Bağ (Üzüm bağı) 

Üzüm bağı, tänäklikYözöm baksahıBakCüzümzar

TàkzàrYözim bakçasıÜzümlikÜzümlük, üzümzar

Türkiye Türkçesi : Bağımsız 

MüstäġilBuyhondorol-mağan, buyhonmağan, bäyhizErkin, karavsızErkin, erktü

MüstäkılBuysinmağan, bäyli bulmağan, bäysizGaraşsız, özbaşdakBekımsiz, müstäkıl

Türkiye Türkçesi : Bağır 

Köks, sinäKükräk, tüşKevde, KökirekKökükök

KökräkKükräk, tüşDöş, kükrekMäydä, kökräk

Türkiye Türkçesi : Bağırsak 

Bağırsagİsäkİşekİçegi

İçäkİçäk, içägiİçeğeÜçäy

Türkiye Türkçesi : Bağışlamak   

Bağışlamagİğänä birivBağıştav, arnav, kudayı kıluvBağışto, kömöktöşü

Sädäka kılmàk, iànä kılmàk, bağışlämàkİğanä birüBağışlamak, peşgeş bermeKurban kılmak, pida kılmak

Türkiye Türkçesi : Bahar 

Bahar, yazYazBahar, köktemCaz, bār

Bähàr, köklämYazBahar, yāzBahar, ätiyaz

Türkiye Türkçesi : Bahçe 

Bağça, bağBahsa, yimiş bahsahıbakBak, bakça

bàğbakçaçıbāğbānBāğ

Türkiye Türkçesi : Bahçıvan

BağbanBaksasıBağban, bağbanşıBağvan, bakçı

BàğbànBakçaçıBāğbānBağbān

Türkiye Türkçesi : Bakır

MisBakırMıs, jezCez, pakır, mis

MisBakırMisMis

Türkiye Türkçesi : Bakire

BākiräSaf kız, ğiffätliKızKız, kızdık

Bàkirä, İffätli, mä'sümSaf kız, ğıyffätliĞız, boy ğızPakizä kız, ippätlik kız

Türkiye Türkçesi : Bakkal   

BaggalKibitsiBakalşıDükönçü, bakalçı

BakkàlKibitçiBakgālBakkalçi

Türkiye Türkçesi : Bakla

PahlaKuzak, (kara) borsakAtburşakNokot, fasol

NohatNoğıt (borçağı)NohutDadur, caŋdu