Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

önceki   sonraki

İmleci dillerin üzerine getirin...

Sözcük Oyunu 11

(a açık ve geniş e biçiminde okunacak) sözlerinden a'nın æ gibi okunacağı anlaşılmalıdır.

Türkiye Türkçesi : Ay (12 ay)

AyAyAyAy

AyAyAy (a uzun)Ay

Türkiye Türkçesi : Aya

ovucUs, us töböAlakanAlakan

Kaft (a açık ve geniş e olarak)Uç töbi, uçAya (a uzun)Alikan, ovuç

Türkiye Türkçesi : Ayak

AyagAyakAyakAyak, but

Ayak (k kalın)Ayak, tapi (a açık ve geniş e olarak)AyakAyak, put

Türkiye Türkçesi : Ayakkabı

AyaggabıAyak kiyimiAyakkiyimBut kiyim

Ayak kiyimi (ilk k kalın), payabzal (iki ve üçüncü a açık ve geniş e olarak)Ayak kiyimiAyakgap (sonuncu a uzun)Ayak kiyim

Türkiye Türkçesi : Ayaklanmak

Üsyan etmak, giyam etmak (g kalın, son a'lar ise açık ve geniş e olarak)Baş kütariv (a açık ve geniş e olarak), karşı kütariliv (a açık ve geniş e olarak)Köterilüv, erevildevKötörülü, kozğolu (son ü ve u uzun okunacak)

Kozgalan kılmak (k'ler kalın), baş kötarmak (ikinci a açık ve geniş e olarak), isyan kılmak (k'ler kalın)Karşı kütarilü, baş kütarü (son a'lar açık ve geniş e olarak)Ayağa galmak, baş galdırmakİssiyan, kötarmak(a'lar açık ve geniş e olarak), baş kötarmak (son iki a açık ve geniş e olarak)

Türkiye Türkçesi : Ayar (altın için)

AyarHınav, proba, tamğaAltın sapası, ayırması(altın) Esebi, proba

Sinav tamğasi (madanlar üçün-a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)Proba, sınau, tamğaHil (h gırtlaktan, i uzun okunacak), probaProba

Türkiye Türkçesi : Ayar (âlet için)

Dagiglik, köklanma (a'lar açık ve geniş e olarak)Köylav, korov (a açık ve geniş e olarak okunacak)Küyge keltirüvKügö keltirü (ü'ler uzun), nastroyka

Sazlama, maslama (son iki a'lar açık ve geniş e olarak)Köylav, koru (a açık ve geniş e olarak)Sazlama, düzleme (ilk a uzun okunacak)Saz kılış

Türkiye Türkçesi : Ayarlamak

Dagiglaşdirmak, köklamak (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)Köylav, korov, köyga halıv (bir ve ikinci a'lar açık ve geniş e olarak)Küyge keltirüvKülö (ü ve ö uzun)

Sazlamak (ikinci a açık ve geniş e olarak, k kalın okunacak)Köylav, koru, köyga salu (ilk iki a açık ve geniş e olarak)Sazlamak (a uzun), düzlemekSaz kılmak

Türkiye Türkçesi : Ayaz

AyazAyazAyazAyaz, kışkı ayaz

Savuk, ayaz (k kalın, ikinci a açık ve geniş e olarak okunacak)AyazAyazAyaz

Türkiye Türkçesi : Aydın

Ziyalı (a uzun)Zıyalı, ukiğan, bilimliZiyalı, biliktiBilimdü (ü uzun)

Ziyali, marifatli (a'lar açık ve geniş e olarak)Zıyalı, ukiğan, bilimliSovatlı, bilimli, okumışZiyalik, bilimlik

Türkiye Türkçesi : Aydınlanmak

AydınlanmagYaktırtılıvJariya boluv (a açık ve geniş e olarak), jarık körüvCarık bolu (u uzun)

Yaritilmak (k kalın)YaktırtıluAydınlanmag (a uzun, n nazal n biçiminde), yağtılanmakAydinlanmak (n nazal n biçiminde)

Türkiye Türkçesi : Aydınlık

Aydınlıg (g kalın)Yaktı, yaktılık, ut, asıklıkAykın, anıktıkAydındık, carıktık, açıktık

Aydinlik, ravşanlik (a'lar açık ve geniş e olarak)Yaktılık, yaktı, ut, açıklıkAydınlık (a uzun ve n nazal n), yağtılıkEnıklık, oçukluk

Türkiye Türkçesi : Aygır

AyğırAyğırAyğırAyğır

AyğırAyğırAyğır (at)Ayğir

Türkiye Türkçesi : Ayı

AyıAyıvAyuvAyu (u uzun)

Ayık (a açık ve geniş e olarak k kalın)AyuAyıEyik (k kalın)

Türkiye Türkçesi : Ayık

AyıgAyık, aynıkAyıkCetik

HüşyarAyık, aynıkSersağHoşiyar

Türkiye Türkçesi : Ayılmak

AyılmagAynıvEsin jıynav, ayığuvSoluğu (u'lar uzun), esine kelü, özüne kelü (ü'ler uzun)

Hüşga kelmak (ilk a açık ve geniş e olarak, son k kalın)AynuAyılmak, huşuna gelmek (ilk u uzun, n nazal biçimde)Hoşiğa kalmak (iki ve üçüncü a açık ve geniş e olarak)

Türkiye Türkçesi : Ayıp

AyıbĞayip (a açık ve geniş e olarak), oyatAyıp, küna (a açık ve geniş e olarak), uyatAyıp, künö (ö uzun)

Ayb (a açık ve geniş e olarak), üyat (a açık ve geniş e olarak)Ğayip, oyatAyıp, güna (son a açık ve geniş e olarak)Ayip (a açık ve geniş e olarak)

Türkiye Türkçesi : Ayıplamak

AyıblamagĞayiplav (a'lar açık ve geniş e olarak)Ayıptav, kinalav (son iki a açık ve geniş e olarak)Ayıpto (o uzun), künölö (ö'ler uzun)

Ayblamak (ilk iki a açık ve geniş e olarak), üyaltirmak (k kalın)Ğayiplav (son a açık ve geniş e olarak)Ayıplamak, günalemek (son a açık ve geniş e olarak ve de uzun)Ayiplimak (a'lar açık ve geniş e olarak)

Türkiye Türkçesi : Ayırmak

AyırmagAyırıvAyırıvAyıru, acıratu (u'lar uzun)

Ayırmak (ilk a açık ve geniş e olarak, k kalın), acratmak (ilk iki a açık ve geniş e olarak, k kalın)AyıruAyırmakAyrimak

Türkiye Türkçesi : Âyin

Ayin (a uzun)Allağa tabınıv, hoğonovSıyınuv, tabınuv, kulşılık etüvKudayğa siyinu (u uzun), kudayğa tabınu (u uzun)

Hudaga sığıniş (h gırtlaktan, ikinci a açık ve geniş e olarak), Allahga siğıniş (son a açık ve geniş e olarak)Allağa tabınu, soğınuHudaya sığınmak (h gırtlaktan), ıbadat etmek (ilk a uzun)İbadat (ikinci a açık veg eniş e olarak), diniy murasim