Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

önceki    sonraki

İmleci dillerin üzerine getirin...

Sözcük Oyunu 10

(a açık ve geniş e biçiminde okunacak) sözlerinden a'nın æ gibi okunacağı anlaşılmalıdır.

Türkiye Türkçesi : At

AtAt, yılkıAt, jılkıAt

AtAt, yılkıAtAt

Türkiye Türkçesi : Ata

Ata-baba, acdad (acdad'ın başındaki a açık ve geniş e olarak okunacak)Ata-baba(lar)Ata-baba, babaAta-baba

Ata-baba, acdad (acdad'ın ilk a'sı açık ve geniş e olarak okunacak) Ata-baba(lar)Ata, ata-baba (baba'nın ilk a'sı uzun okunacak)Atilar, ata-buva

Türkiye Türkçesi : Atak

İgidKıyıv, buldıklı kişi, ütkir, ütkinÖjet, jigitÖtkür, kurç, tartınbas

Davyürak (son a açık ve geniş e olarak okunacak), mard (a açık ve geniş e olarak), cü'ratkar (ilk a açık ve geniş e olarak okunacak)Kıyu, buldıklı kişi, ütkir, ütkinDoğumlı, gucurlıÇakkan, apçil (son a açık ve geniş e olarak okunacak)

Türkiye Türkçesi : Atamak

Ta'yin etmak (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)Bildalav (a'lar açık ve geniş e olarak), kuyuAtav, tağayındavDayındo (o uzun), kızmatka koyu (u uzun okunacak)

Tayinlamak (ilk iki a açık ve geniş e, k kalın olarak okunacak), belgilamak (ilk a açık ve geniş e, k kalın okunacak)Bilgilav (a açık ve geniş e olarak), kuyuBellemekBalgilümak (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)

Türkiye Türkçesi : Ata sözü

Atalar sözüMakal, aytim (tüm a'lar açık ve geniş e olarak), atalar hüzi (z peltek z biçiminde)Makal, matel (a açık ve geniş e olarak), nakılMakal-lakap

Makal (k kalın olarak)Atalar süzi, makal (ilk a açık ve geniş e olarak, l ince), aytim (a açık ve geniş e olarak)Atalar sözi, nakılMakal

Türkiye Türkçesi : Ateş

Ataş (ilk a uzun, ikinci a açık ve geniş e olarak), odUt, yalkınOt, jalınOt

Ot, alav, ataş (ikinci a açık ve geniş e olarak)Ut, yalkınOt, (o uzun)Ot, ataş (ikinci a açık ve geniş e olarak)

Türkiye Türkçesi : Atılmak

AtılmagIrgılıv, taşlanıv, atılıvAtıluv, umtıluv, iytinüvUmtulu, atılu  (son u'lar uzun)

Hücüm kılmak (k'ler kalın), taşlanmak (ilk iki a açık ve geniş e olarak, k kalın)Irgılu, taşlanu, atıluTopulmak, okdurılmakEtilmak

Türkiye Türkçesi : Atkı

Şarf (a açık ve geniş e olarak)ŞarfBökebayMoyun oroğuç, şarf

ŞarfŞarfŞarfŞarf, boyunbağ

(Rusça şarf atkı anlamına gelir.)

Türkiye Türkçesi : Atlamak

Atlanmag, tullanmagHikirivSekirüv, attavAtto, sekirü (o ve ü uzun)

Hatlamak, sakramak (ilk iki a'lar açık ve geniş e olarak, son k'ler kalın)SikirüAtlemek (ilk a açık ve geniş e olarak), bökmekAtlimak, sakrimak (a'lar açık ve geniş e olarak)

Türkiye Türkçesi : Atlas (kumaş)

AtlasAtlasAtlas, jıltır, jibek, mataAtiles, şayı

Atlas (a(lar açık ve geniş e olarak)AtlasAtlazAtlas

(Rusça'da da atlas "atlas" anlamına gelir.)

Türkiye Türkçesi : Atlas (harita)

AtlasKarta, atlasAtlas, kartaAtlas (a'lar açık ve geniş e olarak)

Atlas (a'lar açık ve geniş e olarak)Karta, atlasAtlasAtlas, karita (k kalın, a'lar açık ve geniş e olarak)

Türkiye Türkçesi : Atmak

AtmagIrğıtıv, taşlav, atıv, hibivTastav, laktıruv, atuvTaşto, ırğıtu (o ve u uzun)

Taşlamak (ilk iki a açık ve geniş e, k kalın olarak), atmak (k kalın)Irğıtu, taşlau, atu, sibüTaşlamak, atmakAtmak, taşlimak

Türkiye Türkçesi : Av

OvHunar, avsılıkAn avlav (n nazal n biçiminde)An (n nazal n biçiminde), u (uzun)

Av (a ince olarak)Av, sunarçılıkAv (a uzun)O(v)

Türkiye Türkçesi : Avize

Çılçırag (g kalın), lüstrLüstra, asılmalı şamdal (son iki a açık ve geniş e olarak)ŞamdalLüstra

Kandil (k kalın)Lüstra, kandil (l ince)LyustraLyustra, kandil (ikinci a açık ve geniş e olarak)

Türkiye Türkçesi : Avlamak

OvlamagAvlav, hunarsılık itivAn avlav (n nazal n biçiminde)ulo, an ulo (u ve o'lar uzun, n nazal n biçiminde)

Avlamak (ikinci a açık ve geniş e, k kalın olarak)Acçılık itü, avlau, sunarçılık itüAvlamak (ilk a uzun)Olimak

Türkiye Türkçesi : Avlu

Hayat (a'lar açık ve geniş e olarak)Kura, yortAvlaKoro (son o uzun)

Havliİşik aldı, tışHovlıHoyla

Türkiye Türkçesi : Avuç

OvucUs töböUvıs, alakanuç (u uzun)

Havuç, kısim (k kalın), kaft (a açık ve geniş e olarak)Uç töbiOvuçOç, avuç, sıkım

Türkiye Türkçesi : Avunmak

OvunmagYıvandırıv, yıvatıv, kıvandırıvJubatuv, uvatuv, könilin avlav (n nazal n biçiminde)Könül kötrü (n nazal n, son ü uzun), sağınıç taratu (u uzun)

Avunmak (k kalın), yupanmak (a'lar æ biçiminde, k kalın))Yatu, tınıçlandıru, künilin açu (n nazal biçimde)KöşeşmekAvutmak, yupatmak

Türkiye Türkçesi : Avurt

OvurdUrtUrtUrt (u uzun)

Lunc, urtUrtOvurtAvurt

Türkiye Türkçesi : Ay (uydu olan)

AyAyAyAy

AyAyAy (a uzun)Ay