Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

sonraki

İmleci dillerin üzerine getirin...

Sözcük Oyunu 1

(a açık ve geniş e biçiminde okunacak) sözlerinden a'nın æ gibi okunacağı anlaşılmalıdır.

Türkiye Türkçesi : Abartmak

artırmagArttırıv, küpertivAsıruv, artıluvapırtıp süylö (ö uzun okunacak), apırtu (u uzun okunacak)

mübalağa kılmak (ikinci a açık ve geniş olarak, k'lar ise kalın olarak okunacak), börttırmakarttıru, küpertüulaldıp, görkezmek, çişirmekmubaliğa kılmak, yoğartıp körsatmak (sonuncu sözcükteki birinci a açık ve geniş olarak okunacak)

Türkiye Türkçesi : Abla

böyük bacıOlo apayApaEce, eceke

Apa (ikinci a açık ve geniş e olarak okunacak)Olı apaEcekeHada (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak), aça, ağiça

Türkiye Türkçesi : Acele

Talasik a'lar açık ve geniş e olarak okunacak), tacilli (a açık ve geniş e olarak ve de uzun biçimde okunacak), acala (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)Aşığıs, tiz (z peltek z olarak okunacak)Asığıs, tezAşığış, şaşılış, tez

Şaşilinç, tez, ravişda (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak), darrav (birinci a açık ve geniş e olarak okunacak)Aşığıç, tizHovlukmaç, tizaldiraşlık

Türkiye Türkçesi : Acemi

Acami (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)Tajribahiz (a'lar açık ve geniş e olarak, z ise peltek z olarak okunacak)Tajiriybesiz (a açık ve geniş e olarak okunacak)Tacırıybasız

Tacribasiz (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)Tacribasiz (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)Tecribesiz (birinci i uzun okunacak)Tacribisiz (a açık ve geniş e olarak okunacak)

Türkiye Türkçesi : Acı

AcıAsı, asi (ikinci sözcükte a açık ve geniş e olarak okunacak)AşşıAçu (u uzun okunacak)

Aççık (a açık ve geniş, k ise kalın olarak okunacak)Açı, açi (ikinci a açık ve geniş e olarak okunacak)Acı (a uzun olarak okunacak)Aççık

Türkiye Türkçesi : Acıklı

Kadarli (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak), güssali (g kalın, a ise açık ve geniş e olarak okunacak)Kayğılı, hasratli (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)Kayğılı, şerliKayğılu, or (u ve o uzun olarak okunacak)

Kayğuli (k kalın olarak okunacak), ğam-ğussali (sonuncu a açık ve geniş e olarak okunacak), ğamginKayğılı, hasratli (ikinci ve üçüncü a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)Gayğılı, gussalı, hasratlıEçinarlik, hapa (h gırtlaktan çıkan, hırıltılı bir sesle okunacak)

Türkiye Türkçesi : Acıkmak

AcmagAsığıv, karın asığıvAşığuv, aş boluv, karnı aşuvKarnı açu (u uzun olarak okunacak)

Açıkmak, aç kalmak (k'ler kalın olarak okunacak)Açığu, karın açığuAcıkmak (birinci a uzun olarak okunacak)Eçıkımak, aç kalmak

Türkiye Türkçesi : Acımasız

Marhamatsiz (A7lar açık ve geniş e olarak okunacak)Marhamathiz (a'lar açık ve geniş e olarak, z ise peltek z olarak okunacak), usalTas bavır, tas jürekTaş bör, borsuz (o uzun olarak okunacak)

Rahmsiz (a açık ve geniş e olarak okunacak), taşyürak (sonuncu a açık ve geniş e olarak okunacak)Marhamatsiz (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak), usalRehimsiz (i uzun olarak okunacak), merhemetsizRahimsiz (a açık ve geniş e olarak okunacak), şapkatsiz (a'lar açık ve geniş e olarak,k kalın olarak okunacak)

Türkiye Türkçesi :

AcAsAşAç

AçAçAç (a uzun olarak okunacak)Aç

Türkiye Türkçesi : Açar

AçarAskısKilt, aşkışAçkıç

Açkıç, kalit (ikinci a açık ve geniş e olarak okunacak)AçkıçAçarAçkuç

Türkiye Türkçesi : Aç gözlü

acgöz, acgözlüas küz (z peltek z olarak okunacak)Aş köz, aşkarakaç köz

AçközAç küzAçğöz (a uzun olarak okunacak)Açköz

Türkiye Türkçesi : Açı

bucagbosmakBurışburç

Bürçak (a açık ve geniş e olarak okunacak)PoçmakBurçBulun (n genizden biçimde okunacak)

Türkiye Türkçesi : Açık

AçıgAsıkAşıkAçık

Açık (k kalın olarak okunacak)AçıkAçıkOçuk

Türkiye Türkçesi : Açmak

AçmagAsıvAşuvAçu (u uzun olarak okunacak)

Açmak (k kalın olarak okunacak)AçuAçmakAçmak

Türkiye Türkçesi : Ad

Ad, isimAt, isimAt, esim, nıspıAt, ısım

Aa, ism, namAt, isimAtAt, isim, nam

Türkiye Türkçesi : Ada

AdaUtrauAralAral

AralUtrauAda (birinci a uzun okunacak)Aral

Türkiye Türkçesi : Adale

Azala (a'lar açık ve geniş e olarak okunacak)MuskulBulşıkBulçun (n harfi genizden okunacak)

Müşak (a açık ve geniş e gibi okunacak)MuskulMuskulBulcun (n genizden okunacak)

Türkiye Türkçesi : Adam

AdamKişi, azam (a açık ve geniş e olarak, z ise peltek ze olarak okunacak)Adam, kisiAdam, kişi

Adam (ikinci a açık ve geniş e olarak okunacak)Kişi, adam (ikinci a açık ve geniş e olarak okunacak)adam (birinci a ince a olarak okunacak)Adam (ikinci a açık ve geniş e olarak okunacak)

Türkiye Türkçesi : Adım

AddımAzım (z peltek z olarak okunacak)AAdım, kadamAdım, kadam

Adim, kadam (kadamın ikinci a'sı açık ve geniş e olarak okunacak)AdımAdim (birinci a ince olarak ve açık ve de geniş e olarak okunacak)Kadam, çamdam (kadam'ın a'ları açık ve geniş e olarak okunacak)

Türkiye Türkçesi : Af

afv (a açık ve geniş e olarak okunacak)Kisiriv, ğafü itiv (a açık ve geniş e olarak okunacak)Ğafuv etüv, keşirüvKeçirü (ü ince olarak okunacak)

Afat (ikinci a açık ve geniş e olarak okunacak)Afat (ikinci a açık ve geniş e olarak okunacak)Apat (birinci a ince a olarak okunacak)Apat (ikinci a açık ve geniş e olarak okunacak)