Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

Sözcük Oyunu 1
Sözcük Oyunu 2
Sözcük Oyunu 3
Sözcük Oyunu 4
Sözcük Oyunu 5
Sözcük Oyunu 6
Sözcük Oyunu 7
Sözcük Oyunu 8
Sözcük Oyunu 9
S.Ö 10
S.Ö 11
S.Ö 12
S.Ö 13

Türk Lehçelerinde Sözcük Bulma Oyunu

"Türk Lehçelerinde Sözcük Bulma Oyunu", en eğlenceli oyunlardan biri olacak...

Bizim Türkiye'de kullandığımız birtakım sözcüklerin sekiz Türk lehçesindeki karşılıklarını görünce bazen "Aaaa aynıymış!" türünden, bazen de "Aaa, bu da ne" türünden şaşkınlıklar geçireceksiniz. 

Aynı kökten olmalarına rağmen, zaman içinde birtakım değişikliklere uğramış olan sözcükleri okurken ayırdına varacağınız "aynılık", bugün öylesine, doğallıkla kullandığımız sözcüklerin binlerce yıllık serüveninin farkına varılmasına yardımcı olacaktır. Örneğin "su-suv" sözcüğünün kaç bin yıllık olduğunu henüz kimse bilmiyor ama her an ne kadar rahatlıkla kullanıyoruz değil mi!...

Binlerce sözcükten oluşacak bu oyunu oynamak için ilkin Türkiye'de kullanılan sözcüğü okuyun ve sonra da diğer dillerdeki karşılığını önce tahmin edin. Sonra da tahmininizin doğruluğunu sınamak için imleci o dilin (örneğin Azerice, Kırgızca vb. sözcüklerinin) üzerine getirin. İmleci oynatmayın. Çıkan pencerede sözcüğün o dildeki anlamını göreceksiniz...

Bu dev yapıt Prof.Dr.Ahmet Ercilasun (Komisyon Başkanı), (Yararlanılan yapıttan alıntılandığı için şu anki kariyer düzeylerini bilmiyoruz) Doç.Dr. Aleddin Mehmedoğlu Aliyev (Azerbaycan Türkçesi karşılıkları), Doç.Dr.Almas Şayhulov (Başkurt ve Tatar Türkçesi karşılıkları), Prof.Dr.Erden Zadaulı Kajıbek (Kazak Türkçesi karşılıkları), Doç.Dr.Kadirali Konkubay Uulu (Kırgız Türkçesi karşılıkları), Doç.Dr.Berdak Yusuf (Özbek Türkçesi karşılıkları), Doç.Dr.Cebbarmehmet Göklenov (Türkmen Türkçesi karşılıkları), Doç.Dr.Valeriy Uyguroğlu Mahpir (Uygur Türkçesi karşılıkları) tarafından oluşturuldu. 

Kültür Bakanlığı tarafından 1991 ve 1992 yıllarında iki kez (ister inanın ister inanmayın ikinci baskı tam 20 bin adetmiş) basıldı.

(Kaynak: Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü 1-2, Kültür Bakanlığı yayını)