Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

Bes bin yıl onceye gitmek artık cok kolay... Once isteyin... sonra tıklayın... İste oradasınız !

Bu sitenin amacı

Türkleronline bilimsel bir tarih sitesi değildir. O, yalnızca, tarihi, bazılarının sandığı gibi sıkıcı ve gereksiz bir "şey" olarak değil her zaman başvurulması gereken bir gereksinim olarak algılar ve ulaşabildiği herkese bunu benimsetmeye çalışır. Türkleronline sitesi içinde ansiklopedik bilgi yoktur. Yalnızca "kesinlikle" bilim insanlarının yapıtlarından alıntılanmış ya da mutlaka kaynak gösterilen ilginç bilgiler vardır. Bu yüzden  bilgilerinin, bilim insanlarından kaynaklanan sağlamlığı dolayısıyla her zaman bir başvuru kaynağı olarak kullanılabilir.

Türkleronline sitesinin amacı, bir görüş ileri sürmek değil, tam tersine tüm görüşlere yer vermek, bir anlamda seslerini duyurması gereken, seslerine kulak verilmesi gereken bilim insanlarının görüşlerini topluma aktarmaktır. Sitede gezinirken aynı konuda birden fazla görüş/yanıta rastlayacaksınız. Bunun nedeni aynı konuda farklı bilim insanlarının olayları nasıl algıladıklarını/yorumladıklarını gösterebilmektir.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta ise, tarihçilerin yapıtlarında ileri sürdükleri fikirlerin, onların öznel fikirleri olarak anlaşılmasıdır. Unutmamak gerekir ki üzerinde tüm tarihçilerin fikir birliğine varmadığı konular şu an için yalnızca birer “sav”dan ibarettir. Bu yüzden, aynı konudaki farklı görüşleri karşılaştırmalı olarak okumak sizler için umarız zevkli olacak. Tarihçilerin bu zihin açıcı/genişletici tavırları sizleri zaman içinde birkaç bin yıl geriye götürürken "ayaklarınızın yerden kesilmesini" de engelleyecektir.    

Şimdi temel soruya geldik. Neden Türkleronline gibi bir site? 

Çünkü biz Türkler kendimizi bilmiyoruz, tanımıyoruz, öğrenmeye çalışmıyoruz. Yaklaşık beş bin yıldır yerkürede şu veya bu ad altında ataları yaşamış bir halkın bu kadar duyarsız olması anlaşılır gibi gelmiyor ama ne yazık ki bilim insanlarının kimsenin umurunda olmayan ve de duyulmayan çığlıkları dışında Türkler'in tarihlerinden haberleri yok. Öte yandan siyasi görüşünüz ne olursa olsun bir aydın olarak, yaşamını yönlendirmeye, yönetmeye  "yeltendiğiniz" bir halkı tanımadan nasıl doğru olanı yapabilirsiniz ki? 

İşte bu yüzden Türkleronline gibi bir site!.. 

Bir de, tarihe böyle de bakılabileceğini göstermek için. Eğlenceli ama kesinlikle uydurmadan.

Türkler hakkında net olarak açıklanabilecek tek düşünce “onları tanımalıyız” düşüncesi olmalıdır. Bu tarihe bakarken kendimizi ne kadar dışarıda tutabilirsek gerçekleri yakalama şansımız o oranda artacaktır.  

Bu sitede yer alan metinlerin içeriğine kesinlikle karışılmadı. Yalnızca seçilen alıntıları okunur/ilginç kılacak sorular bulmakla yetinildi. Birtakım yanıtlarda parantez içinde bazı notlar ve b.n. harflerini göreceksiniz. Bu, parantez içine eklenen notların bizim tarafımızdan yazıldığı anlamına gelmektedir.

Son olarak yalnızca tarihçilerin bildiği bir gizi açıklamak gerekiyor. Zaman içinde yolculuk fen bilimlerinin şimdiye kadar kesinlikle başaramadığı, büyük bir olasılıkla da yakın bir gelecekte başaramayacağı zorlu bir engel olarak insanlığın karşısında durmakta. Oysa Tarih, bu engeli asla tanımamış ve tanımayacak bir bilim dalı olarak gözümüzün önünde, elimizin altında ve farkına varılmayı bekliyor. 

Tarihin bir noktasında buluşmak üzere... Şimdilik hoşçakalın...