Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Aleviler’in tavşan etini yememeleri Şamanizm'den mi kalmadır?

“Kırgızlar’ın boğanın kendi ataları olduğu inancı efsaneleri var. Türkler’deki en büyük efsane kurtla ilgili olanıdır. Köpek kutsaldı. Tavşan da tabu kabul edilen hayvanlardandı. Özellikle Alevi inanışında eti yenmez ve avlanmaz kutsal hayvandır.”

(Sevgi Babaoğlu, Türk Mitolojisinin Halk Motiflerine Etkisi, 5.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri, 1997)