Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

RESİM GALERİSİ 9

 önceki   sonraki

Mısır öğüten kadın, Meksika sanatı, Guadalajara Antropolji Müzesi, Braudel.

81. Mısır Öğüten Kadın

Macaristan'da bulunmuş Avrupa Hunları'na ait eserler, B.Ögel.

82. Macaristanda

Anadolu'nun tarih öncesi dönemine ait belli başlı yerleşme yerleri, Veli Sevin.

83. MÖ 11 Bin Yıllarında

M.S.406 yılında Doğu Roma İmparatorluğu ve Hunlar, B.Güvenç, Türk Kimliği.

84. M.S.406'da Doğu Roma

M.S.600 yılında Doğu Roma ve Avar Türk Hanlığı, B.Güvenç.

85. M.S.600'de Doğu Roma

Nô kostümü, Edo Devri, Kyôhô Devri (1716_1736), İdemitsu Koleksiyonu.

86. No Kostümü

Nô kostümü, Momoyama Devri, Keiçô Dönemi (1596-1615), İdemitsu Koleksiyonu.

87. NO kostümü Momoyama

Örme ve tahtadan Teleüt evi, Radloff, Sibirya'dan cilt 2.

88. Teleüt evi

Özbek kadınları yemekte, Türk Dünyası dergisi, Ocak 1994.

89. Özbek kadınlar yemekte

Özbek kadınları, Türk Dünyası dergisi, Ocak 1994.

90. Özbek Kadınlar