Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

RESİM GALERİSİ 6

 önceki   sonraki

İnkalar patates ekiyor ve topluyor, araçları çukur açan sopa ve çapa, Braudel.

51. Inkalar Patates Ekiyor

16.yy.Onin Savaşı (1467-1477) tasviri, Japonya'da sivil mücadeleye yol gösteren bir savaştı.

52. Japonya'da Sivil Mücadele

Dilek Ağacı, Kırgızistan, Türk Dünyası Dergisi, Ocak 1994.

53. Kırgızistan'da Dilek Ağacı

Kırgızlar'a ait çeşitli buluntular. birinci sıra yeri bilinmeyenler, ikinci sıra Uybat I ve II, üçüncü sıra Kazire, dördüncü sıra Kopen buluntuları, B.Ögel.

54. Kırgız  buluntuları

Kırgızlar'a ait Kapçal I ve II kültürü eserleri, B.Ögel.

55. Kapçal buluntuları 

Kızılderililere ait mısır ekim alanları, Virginia'da Secola Kızılderili Kampı, bu kamp ormanın kıyısında, kulübeleri, avcıları, bayramları, tütün tarlaları ve de Bry'nin "Büyük kamışlarınkine  benzeyen geniş yapraklarıyla" bitkinin öneminden ötürü açıkladığı üzere, aralıklı hatlar halinde mısır ekim alanlarıyla yer almaktadır. Braudel.

56. Mısır tarlaları

Kannon, Heykeli, Nara Devri, 7-8. yüzyıl, altın yaldızlı tunç, İdemitsu Koleksiyonu.

57. Kannon Heykeli

Karabalgasun yazıtının Sogdca bölümünden ayrıntı, O.F.Sertkaya.

58. Karabalgasun Yazıtı

Karahanlılar'ın başlangıç devirlerine ait çanak çömlek süsleri, B.Ögel

59. Karahanlar'a ait buluntular

Karal-hanlılar'ın başlangıç dönemlerine ait buluntular, çanak çömlek, çerağ ve rozetler, B.Ögel

60. Karahanların Başlangıcı