Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

RESİM GALERİSİ 5

 önceki   sonraki

Hazarlar'ın başkenti Sarkel'in plânı, B.Ögel.

41. Hazarların Başkenti

Hazarlar'a ait bazı buluntular, sol tarafta Feldmarşalskaya, sağ üstte Vorobyevo, B.Ögel

42. Hazarlara ait buluntular

Hitit İmparatoru 4.Tudhaliya, Veli Sevin.

43. Hitit İmparatoru

Hun çağı Baykal yöresi buluntuları, ilk sıra Baykal ötesi, sonraki sıralar Baykal güneyi, B.Ögel.

44. Hun çağı Baykal Gölü buluntuları

Büyük Hun Devleti çağına ait Altay buluntuları, birinci sıra Kumurtuk, ikinci sıra Şibe, üçüncü sıra Karakol, dördüncü sıra Katanda, beşinci sıra Kuray kurganlarından, B.Ögel.

45. Hun dönemine ait Altay buluntuları

Büyük Hun Devleti çağında Tanrı Dağları buluntuları, kaplar, mezarlar ve bilezikler, yaylara ait kemikler, merasim kazanları, B.Ögel.

46. Hun Döneminde

Büyük Hun Devletinden önceki Altay buluntuları, M.Ö. 5-4.yy., birinci sıra çeşitli bölglere ait kurganlardan, ikinci sıra Semipalatinsk ve Aragol'dan, üçüncü sıra Muahhar Mayemir ve Tuyahta kurganlarından, B.Ögel.

47. Hun Devletinden Önce

Büyük Hun devletinden önceki Tanrı Dağları buluntuları, M.Ö. 5-4.yy. B.Ögel.

48. Hun Devletinden Önce

Altaylar'da Büyük Hun çağına ait Pazırık buluntuları, elbiseler, keçe çizme, insan vücuduna yapılan döğmeler, taraklar, sağ altta küçük bir masa, B.Ögel

49. Hun dönemi pazırık buluntuları

Hunlar'a ait Noyun Ula buluntuları, elbiseler, şapkalar, saç örgüleri, kısa çizme, efsanevi arslan ve kulaklı kartal, B.Ögel.

50. Hunlara Ait Noyun Ula buluntuları