Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

RESİM GALERİSİ 23

önceki   sonraki

Uygur duvar resimlerinde görülen bir saz topluluğu (Bahaeddin Ögel, Türk Kültür  Tarihine Giriş cilt 1)

241. Uygur duvar resimlerinde bir saz topluluğu

Uygur duvar resimlerinde görülen süslü bir kadın  (B.Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş 5)

242. Uygur duvar resimlerinde süslü bir kadın

Uygur duvar resimlerinde kumaş terlik, dizlik ve sandaletler (B.Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, cilt 5)

243. Kumaş terlik

Uygur duvar resimlerinde kuşak ve mendil (B.Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, cilt 5)

244. Uygur duvar resimlerinde kuşak ve mendil 

Uygur duvar resimlerinde küpeli beyler  (B.Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş 5)

245. Uygur duvar resimlerinde küpeli beyler 

Uygur duvar resimlerinde mitolojik dizlikler (B.Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, cilt 5)

246. Uygur duvar resimlerinde mitolojik dizlik

Uygur duvar resimlerinde, çeşitli bölgelerden gelen kervancılar (B.Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, cilt 5)

247. Kervancılar

Uygur duvar resimlerine göre bir Uygur evinin iç plânı (B.Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş cilt 2)

248. Uygur evinin iç planı

Uygur duvar resimlerine göre ressam ve yazıcılar (B.Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş cilt 3)

249. Ressam ve yazıcılar

Uygur duvar resimlerine göre, çardaklı bir Buda tahtı (Bahaeddin Ögel, Türk Kültür  Tarihine Giriş cilt 1)

250. Çardaklı bir Buda tahtı

 

Uygur duvar tablolarında, şapka tipleri (B.Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, cilt 5)

251. Uygur şapka tipleri

Uygur fresklerinde diz çökme ve diğer oturuşlar (B.Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş cilt 3)

252. Uygur fresklerinde diz çökme

Uygur fresklerinde sacayaklı kazanlar  (B.Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, cilt 4)

253. Uygur sac ayaklı kazanlar

Uygur fresklerine göre etrafı duvarla çevrili ve avlulu bir Uygur evi (B.Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş cilt 3)

254. Etrafı duvarla çevrili avlu

Uygur fresklerine göre tahtta oturma şekilleri (B.Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş cilt 3)

255. Tahtta oturma şekilleri

Uygur içki masasının altı  (B.Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, cilt 4)

256. Bir içki masasının altı

257. Uygur kandil ve meşaleleri 

Uygur kandil ve meşaleleri, (B.Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, cilt 3)

258. Kandiller

Uygur koltuk ve portatif sandalyeleri (A. Von Gabain'e göre) (B.Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş cilt 3)

259. Koltuk ve sandalye

Uygur mezarlığı, Sincan Özerk Bölgesi-Çin (Türk Dünyası dergisi sayı 21, yıl 2001

260. Uygur mezarlığı