Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

RESİM GALERİSİ 2

 önceki   sonraki

Bir Altay "yurt"unun içi, çizen Pavel İvaçev, Sibirya'dan Radloff cilt 2

11. Bir Altay yurt'unun içi

Altay buluntuları, M.Ö. 3. binin başlarına ait Kuyum ve Kurot kurganlarından, B.Ögel, Türk Kültür Tarihi

12. Altay Buluntuları

Altay buluntuları, M.Ö. 3.binin ortalarına ait kurganlardan, Bahaettin Ögel, Türk Kültür Tarihi.

13. Altay Buluntuları

Altay Dağları, Anayurttan Atayurda Türk Dünyası Dergisi, Eylül 1993.

14. Altay Dağları

 

Göktürk çağına ait Altaylar'da Kuray buluntuları, B.Ögel, Türk Kültür Tarihi 

15. Göktürk çağına ait Kuray buluntuları

Altaylar'da Srotski kurganı buluntuları, B.Ögel.

16. Altaylarda Srotski kurganı buluntuları 

Antalya yöresinde Üst Paleolitik Çağ resimleri, Veli Sevin.

17. Antalya Yöresinden

Arderbent Kalesi ve Boğazı, Türkmenler Arasında, H.de C. de Blocqueville, Kültür Bakanlığı yayını

18. Arderbent Kalesi

Arslan Han'ın mezarı, Anayurttan Atayurda Türk Dünyası Dergisi, Ocak 1994

19. Arslanhan'ın Mezarı

At üstünde geri giderken, Bozkır Kavimleri'nin Doğudan Batıya Göçleri, Özne yayınları.

20. At Üstünde Geri Giderken