Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Üç Taş, Beş Taş Oyunu

“Taşların oyun malzemesi olarak kullanıldığı oyunlar da çocuk oyunları içinde önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye’de Beş Taş adıyla, beş küçük taşın havaya atılıp tutulması şeklinde oynanan bu oyun Azerbaycan’da da aynı adla oynanıyor. Oyun sonunda, yenilen oyuncunun elinin üstü tırnakla çizilir. Bu oyun Kırgızistan’da Top Taş, Türkmenistan’da Beş Taş adıyla oynanmaktadır.

Yedi Taş Oyunu Azerbaycan’da aynı adla oynanıyor. Farklı yanı, oyuncuların iki grup oynamalarıdır. Bu oyun Kuzey Kıbrıs’ta Gugo Oyunu adıyla oynanmaktadır.

Üç Taş Oyunu Kuzey Kıbrıs’ta Andrez Oyunu adıyla, Türkmenistan’da Düzdüm adıyla aynı şekilde oynanmaktadır. Türkiye’de Altıev, Pıç, Gömücü, Meneli Taş ve Evcik adıyla değişik varyantlarla oynanan oyun, Kırgızistan’da Uyum Tuudu adıyla oynanmaktadır. Oynanışı Türkiye’dekilere benzemektedir.”

(Mevlut Özhan, Türk Cumhuriyetlerinde Oynanan Çocuk Oyunları, s.454)