Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

Oyuna Çağırma Tekerlemesi

“Çocuklar birbirlerine oyuna çağırırken de tekerlemeler söyler. Aynı zamanda bu tekerlemeler çocukları daha istekli hale getirmek için söylenir. Oyuna çağırmak için söylenen tekerlemelere şu örnekleri verebiliriz:

Türkiye’de:

Gökten bir kuş uçar

Kanatları kebap bişer

Bu uşaklık gelir geçer

Gelin uşak oynayalım

Özbekistan’da çocuklar şu tekerlemeyle oyuna çağrılıyor:

Tamda tavık katar mı,

Ayranından batar mı,

Oyun yakmaz balalar

Namaz şamdan katar mı

Kel ha kel ha Vahap Can

Kel ha kel ha Seyit Can!

Yine Özbekistan’dan bir tekerleme:

Ahmet, Malik, Vahap

Çıkın oynaymız

Oynap külüp birge

Kop kok terleymiz”

(Mevlut Özhan, Türk Cumhuriyetlerinde Oynanan Çocuk Oyunları, s.458)