Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Milcanla Mercan Oyunu

“Halkın düğünlerde, bayramlarda, kadınların kendi aralarında çıkardıkları çeşitli oyunlar vardır. Bunlardan biri de Milcan’la Mercan oyunudur. Daha çok Güney ve Güneydoğu Anadolu illerinde oynanan bu oyun düzeni iki kişiliktir. Oyunda Milcan genç, yakışıklı bir delikanlıdır. Mercan da köyün gelinlik çağında güzel bir kızıdır.

Mercan, Milcan’ı içten içe sevmekte, fakat Milcan’dan karşılık görememektedir.

Oyunda Milcan bir köşeye gizlenir. Mercan kız ise, yüzünü bir tülbentle örter. Hasta yatağa düşmüştür.

Seyirciler Mercan’ın yatağının başucunda hep bir ağızdan sorarlar:

Neren ağrıyor Mircan?

Başım ağrıyor!

Doktora gittin mi?

Gittim.

Doktor ne dedi?

‘Başına da kurban olayım, başına da hayran olayım’ dedi...

Seyirciler, kadınlar hep bir ağızndan tempo tutarak şöyle söylerler:

‘Amanın kızlar Mercan ölüyor,

Mercan’ın derdini Milcan biliyor...’

Seyirciler tekrar sorarlar:

Kız Mercan, neren ağrıyor?

Yüreğim ağrıyor.

Doktora gittin mi?

Gittim.

Doktor ne dedi?

‘Ağlama kızım Mercan... Derdinin dermanı Milcan’ dedi.

Kadınlar korosu tekrar başlar:

‘Çağırın Milcan’ı Mercan ölüyor,

Mercan’ın derdini, Milcan biliyor.’

Bu arada Milcan saklandığı yerden çıkar koşa koşa Mercan’ın yatağının başucuna gelir. Mercan, Milcan’ı görünce yatağından  fırlar, başlar her ikisi de oynamaya. Onlar oynarken kadınlar  hep bir ağızdan tempo tutar:

Müjdeler olsun Mercan’a

Seni de verdik Milcan’a..

Anadolu’nun dramatik halk oyunları dizeye gelmez, çoktur Her bölgenin, her yörenin oyunları vardır. Anadolu’nun kızı, kızanı, oğlu, uşağı yıllar boyu yılı bu oyunlarda neşelerini bulmuş, gülmüş, eğlenmişlerdir.

Anadolu’nun bu oyunlarına bir çeşit orta oyunu da diyebiliriz. Ne var ki, bu oyunlar profesyonel oyuncular tarafından değil, Anadolu’nun kadın-erkek kişilerinin oynadığı oyunlardır. Anadolu bir baştan öte başa, bir meydan sahnesi, oyuncularsa Anadolu halkı...

(Mehmet Önder, Köy Seyirlik Oyunlarının Kaynaklarına  Doğru, s.441)