Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

Çilink Oyunu

“Azerbaycan’da büyük bir sopaya ‘ağaç’, çeliğe ‘çilink’ denmektedir. Çilink Ağaç adı verilen oyun Türkiye’deki Tutmalı Çelik Oyunu’na benzemektedir.

‘Yalağa Sarma’ adı verilen değişik bir çelik oyununda da oyuncular önceden bir çukur kazarlar. Çukurun biraz uzağından, ellerinde tuttukları ‘çilink’e ‘Al yangının ezelini’ diyerek diğer ellerinde tuttukları sopayla vurur. Eğer çilink çukura girerse oyuncu kazanmış olur.”

(Mevlüt Özhan, Türk Cumhuriyetlerinde Oynanan Çocuk Oyunları bildirisi, s.445)