Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

Bez Bebek veya Gurçakgaş Oyunu

“Genellikle iki üç yaşındaki çocukların annelerinin veya kendilerinin bezlerden yaptıkları bebeklerle oynadıkları oyun Özbekistan’da Kavurşak adıyla oynanmaktadır. Yapma bebeklerle oynayan çocuk burada kendinden başka kişilikleri (anne, baba, abla, vb.) oynamaktadır.

Bu bakımdan da oyun dramatik bir özellik göstermektedir. Özbekistan’da bu oyun oynanırken çocuklar şu tekerlemeyi söyler:

Bir kavurşakim bar

Katta başlı, katta başlı

Nemesi kalem başlı

Benim balam

Balaların nakşı

Benim balam yahşılardan yahşı.

Aynı oyun Türkmenistan’da Gurçakgaş adıyla oynanmaktadır.”

(Mevlut Özhan, Türk Cumhuriyetlerinde Oynanan Çocuk Oyunları, s.451)