Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

Bengham Oyunu

“Özbekistan’da oynanan ‘Bengham Oyunu’nu sözle yapılan şaşırtmaca türü oyunlara örnek olarak alabiliriz. Oyunda iki çocuk karşılıklı konuşur. Birisi sadece ‘Bengham’ der.

1.Oyuncu: Men bazarga bardım.

2.Oyuncu: Bengham (ben de)

1.Oyuncu: Bazardan eçki (keçi) aldım

2.Oyuncu: Bengham

1.Oyuncu : Eçki boğazeken (kuzulayıcı)

2.Oyuncu: Bengham

1.Oyuncu: Ekin togdu.

2.Oyuncu: Bengham.

Sonunda oyuncular güler ve oyun başka iki oyuncu ile devam eder. Burada önemli olan birinci oyuncunun sözle şaşırtma yeteneğinin iyi olmasıdır.”

(Mevlut Özhan, Türk Cumhuriyetlerinde Oynanan Çocuk Oyunları, s.448)