Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Romanya’da kurt ve çiftlik hayvanları arasındaki anlaşmazlıklar

Schristoph Promberger and Annette Mertens

Romanya’daki Karpat Dağları’nda 3.000’den fazla kurt ve 5.500 civarında ayı yaşar. Aynı zamanda beş milyondan fazla koyun da yazın aynı bölgede otlar.  Bekçi köpekleri ve çobanlar tarafından sürüler yoğun şekilde korunmaktadır, bununla birlikte, gene de kayıp olması durumunda ne bir tazminat ne de destek (sübvansiyon) söz konusudur. Böylece burası Avrupa’da, yüksek yoğunluktaki vahşi hayvan(etobur)larla çiftlik hayvanlarının aynı ortamı paylaştıkları tek yerdir.

CLCP (The Carpathian Large Carnivore Project – Karpatya Etobur Projesi) (CLCP, merkez ve doğu Avrupa’nın en geniş araştırma ve koruma projesidir), 1998-2000 yılları arasında, Güneydoğu Karpatlar’daki etobur ve çiftlik hayvanları arasındaki ihtilafları ve bunun ekonomik boyutlarını inceledi.

Kayıplar kamptan kampa değişiyordu (bkz çizelge). Sonuçlar gösteriyor ki, zararın miktarını, köpeklerin ve çobanların niteliği ile koyunların korunma biçimi etkiliyor.

Romanya’da direkt bir hasar kontrolu yok. Bununla birlikte, kayıplara dair şikayetlerin  artması durumunda, bölgenin avlanma haklarına sahip olan, kışın avlanma döneminde biraz daha fazla sayıda kurt avlanmasına izin verebiliyor. Tuzak, kapan ve zehirle yasak avlanma bir dereceye kadar var.

CLCP, çiftlik hayvanlarının geceleri korunması için ilave bir araç olarak elektrikli çitlerin kullanımını başlattı. İlk testler oldukça cesaret verici, hiçbir çiftlik hayvanı kaybedilmedi.

2000 yılında koruma maliyeti kamp başına 1.932 Euro’ya ulaşırken, saldırı nedeniyle oluşan kayıplar kamp başına 243 Euro idi. 100 Euro gibi ortalama bir maaş düşünülerek hesaplanmış olsa da, bu rakam oldukça ciddi. İnsanlar etoburlarla içiçe yaşamaya alışkın olduklarından bu harcamaları işlerinin bir parçası olarak görüyorlar. CLCP tarafından geliştirilen bir eko-turizm programı, bölgeye yeterli ziyaretçi çekilmesini sağladığından, bölgede çok sayıda etoburun yaşaması herkesin yararına.

 (Int. Wolf Center)

Her bireysel kampa ilişkin veriler

Characteristics

Range 1998

Range 1999

Range 2000

Average 1998

Average 1999

Average 2000

Koyun

50-1,200

22-1,200

100-1,000

530

407

468

Toplam kayıp

0-33

0-49

0-16

8.6

9.2

2.9

Kurtlar tarafından

0-32

0-31

0-16

7.0

3.4

1.8

Ayılar tarafından

0-11

0-26

0-5

1.6

5.8

1.1

Bekçi köpeği sayısı

2-14

4-17

3-13

7

9

8

Çoban sayısı

2-9

3-15

2-12

5

6

5