Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Kurtların verdiği hasarla mücadele, zararın tazmini politikalarını güçleştiriyor

Satish Kumar

Dünyadaki en küçük kurtlardan biri olan Hint kurdu, Hindistan’ın nüfus yoğunluğu yüksek arazilerinde yaşar. Çiftlik hayvanlarına verilen hasardan doğan, insan ve kurt çatışması (ihtilafı) yaygındır. Bu ihtilaf tamamen ortadan kaldırılamayacak kadar ciddi ve karmaşık bir konudur, fakat çiftçilerin ve çobanların zararlarının karşılanmasıyla azaltılabilir.

Şu anda, çiftçilerin zararları karşılanmıyor ve kurtların kontrolü için herhangi bir program da yok. Hindistan’daki durum, Kuzey Amerika’daki durumdan tamamen farklı ve bu tür kontrol programlarının uygulanması oldukça zor.

Bu zorluğun nedenlerinden biri, çiftlik hayvanlarına verilen zararın, çoğunlukla Asya aslanı ya da Hint kaplanı gibi diğer tehlike altındaki türlerin saldırıları sonucu oluşması. Bu türlerin sayısı dikkat çekecek şekilde azalmış durumda. Bir kontrol programının başlatılması durumunda bu iki tür de bu programa konu olacaktır.

Kurtların avlanması tehlike altında bir tür oldukları için yasak (halen Hindistan’da 1.500- 2.000 kurt var).

Çiftlik hayvanlarına verilen hasarın sayısal büyüklüğünü incelemek üzere, Maharashti Eyaleti’ndeki Great Indian Bustard Sanctuary’de, bir çalışma yaptım. Çiftçiler ve çobanlar sadece hastalık ve kaza gibi diğer etkenlerden doğan kayıpları saymakta oldukları için, güvenilir bir istatistik elde etmek mümkün değil. Bölgedeki çiftçilerin,1991 ve 1995 yılları arasında, çiftlik hayvanlarındaki kayıplar nedeniyle uğradıkları toplam zarar 3.246 dolar. Zarar görenlerin ortalama yıllık geliri ise 300 dolardan az. Bu insanlar fakir, ve hayvanlarına gelen herhangi bir zarar onlar için çok önemli. Ülkenin, "dhangars" denilen çoban toplulukları tarafından yerleşilmiş kuzey, orta, batı ve yarımada kısımlarında ihtilaf ciddi boyutta. Zarardan etkilenen insanlar, kurtların korunmasına karşı olduklarını çünkü arslan ya da kaplanların verdiği zarardakine benzer şekilde kısmen de olsa bir tazminatı kurt saldırılarında alamadıklarını söylediler.

Bazı ailelere çocuklarının bir kurt tarafından öldürülmesi durumunda önemsiz bir tutar, 110  dolar ödeniyor. ‘Çocukların kaldırılması’ Hindistan’da çok yaygın değil, ama olduğu durumlar var. 1996 ve 1999 yılları arasında, kuzey Hindistan’daki eyaletlerden biri olan Uttar Pradesh’te 65-70 çocuk kurtlar tarafından öldürüldü ya da saldırıya uğradı. Bu bölgedeki kurtların doğal yemi olan antilop nesli tükenene dek avlanmıştı, ve kurtlar artık öncelikle çiftlik hayvanlarıyla besleniyorlardı.

Dhangar’ların bulunduğu bölgelerde, kurtların ve diğer etoburların -blackbuck (bir tür antilop), antilop, yabandomuzu gibi-, avlanmasına izin verilmesi için hükümet üzerinde baskı var. Şubat 2001’de yerli halkın nilgai ve yabandomuzu avlayabilmesi için izin kağıdı düzenlenmesine karar verildi. Ülkenin diğer eyaletlerinde, kurtların çiftlik hayvanlarına verdikleri zarara dair durum aynı. Bekçi köpeklerinin kullanılması da başarısız oldu. Kurtların verdiği zararın önlenemediği durumlarda, bundan etkilenen insanların zararının tazmin edilmesi tek alternatif. Bu tür bir tazmini sağlamak için, özel fonlar yaratma olasılıklarını da inceliyoruz.

(Int. Wolf Center)