Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Kurtların çeneleri ne kadar güçlüdür?

"Bir kurdun esaslı dişleri ve güçlü çeneleri avının kemiklerini kırmaya alışıktır. Kurdun ısırma kapasitesi, 6,5 cm2’ye 680 kg. basınçtır. Bir kurdun çenesinin gücü, bir moose geyiğinin uyluk kemiği boyunca 6 ila 8 ısırış/lokmayı mümkün kılar. Karşılaştırma için, bir Alman çoban köpeğinin ısırırken 6,5 cmye uyguladığı basınç 370 kg.dır. Bir insanın ise bundan çok daha az bir alana ancak 145 kg.dır."

 (Wolf.org)