Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

Zerdüştiler Söyleşisi
Zerdüştiler 1
Zerdüştiler 2
Zerdüştiler 3
Zerdüştiler 4
Zerdüştiler 5
Zerdüştiler 6
Zerdüştiler 7
Zerdüştiler 8
Zerdüştiler 9
Zerdüştiler 10
Zerdüştiler 11
Zerdüştiler 12
Zerdüştiler 13
Zerdüştiler 14
Zerdüştiler 15
Zerdüştiler 16
Zerdüştiler 17
Zerdüştiler 18
Zerdüştiler 19
Zerdüştiler 20
Zerdüştiler 21
Zerdüştiler 22
Zerdüştiler 23
Zerdüştiler 24
Zerdüştiler 25
Zerdüştiler 26
Zerdüştiler 27
Zerdüştiler 28
Zerdüştiler 29
Zerdüştiler 30
Zerdüştiler 31
Zerdüştiler 32
Zerdüştiler 33
Zerdüştiler 34
Zerdüştiler 35
Zerdüştiler 36
Zerdüştiler 37
Zerdüştiler 38
Zerdüştiler 39
Zerdüştiler 40
Zerdüştiler 41
Zerdüştiler 42
Zerdüştiler 43
Zerdüştiler 44
Zerdüştiler 45
Zerdüştiler 46
Zerdüştiler 47
Zerdüştiler 48
Zerdüştiler 49
Zerdüştiler 50
Zerdüştiler 51
Zerdüştiler 52
Zerdüştiler 53
Zerdüştiler 54
Zerdüştiler 55
Zerdüştiler 56
Zerdüştiler 57
Zerdüştiler 58
Zerdüştiler 59
Zerdüştiler 60
Zerdüştiler 61
Zerdüştiler 62
Zerdüştiler 63
Zerdüştiler 64
Zerdüştiler 65
Zerdüştiler 66
Zerdüştiler 67
Zerdüştiler 68
Zerdüştiler 69
Zerdüştiler 70
Zerdüştiler 71
Zerdüştiler 72
Zerdüştiler 73
Zerdüştiler 74
Zerdüştiler 75
Zerdüştiler 76
Zerdüştiler 77
Zerdüştiler 78
Zerdüştiler 79
Zerdüştiler 80
Zerdüştiler 81
Zerdüştiler 82
Ahura Mazda
Peygamber Zerdüşt
Kutsal Kitap: Avesta
Hangi kitaplar kutsaldır?
Zerdüşti piri

Zerdüştiler ile ilgili bilgilere ulaşmak için soldaki bağlantı düğmelerine tıklayabilirsiniz
 

 

ZERDÜŞTİLER

 

Zerdüştilik nedir?

"Yunanlar'ın, Zoroaster olarak adlandırdıkları peygamber Zerdüşt tarafından eski çağlarda oluşturulan bir dindir Zerdüştilik. M.Ö. 559-M.S. 651 yılları arasında Ortadoğu'da hüküm sürmüş olan Pers İmparatorluğu döneminde baskın dünya dinidir. Diğer dinler üzerinde çok büyük etkisi vardır. Hâlâ dünyanın birçok yerinde, özellikle İran ve Hindistan'da gerekleri yerine getirilmektedir. Kutsal kitapları Avesta'nın şiirsel formu, peygamberliği, kehanete ait bir gelenekle birleştirmiş, tanrıyla ilgili kişisel katkılarını azametli zevklerle ifade etmeye çabalayan peygamberlerce beslenmiştir ve bu içeriğe bağlı olarak da Avesta, zengin ve güçlü bir tarzla yazılmıştır.

Zerdüşt, tüm insanlığa yönelik bir mesajın Tanrı tarafından kendine emanet edildiğine inanmış ve bu mesajı sıradan insanlara basit sözcüklerle tekrar tekrar telkin etmek yöntemini seçmiştir.  Öğretileri nesilden nesle sözlü olarak iletilmiş ve onunda 3.İran İmparatorluğu'nun kanun koyucuları Sasaniler zamanında yazılı hale getirilmiştir."

(Ateşe Tapmayanlar: Zerdüştiler, Sami Solmaz)

Söyleşi   Doğruluk dini   Zerdüşt'ün doğuşu   Zerdüşt'ün peygamber oluşu   Dinin yayılışı   İlk Misyoner  Daha İyi Bir Toplum   Yeni Toplum  

Tanrı: Ahura Mazda   Peygamber: Zerdüşt   Kutsal Kitap: Avesta   Hangi kutsal kitaplar Zerdüştiler için kutsaldır?   Ateş   Ateş tapınakları  

İbadet ve dualar   Günlük ibadet   Dua okumak için en doğru zamanlar   Nerede dua edilir?   Caşanlar Gambarlar  

Genel Caşanların (halk caşanları) amacı   Zerdüşt dini takviminde, yıl içinde yer alan Caşanlar   Ardıbeheşt   Khordad   TİR   Tiragan Öyküsü  

ŞEHRİVAR   MEHER   ABAN   ADAR   DEH   BAHMAN   ASPANDAD   Navzote Töreni    Navzote: Bir Zerdüştinin Cemaate girişi  

Navzote kelimesinin anlamı   Tören için çocuğun yaşı   Kutsal banyo   Tören için hazırlıklar   Dine kabul töreni   Dine kabul   Sudreh kelimesinin anlamı  

Gömleğin yapısı   Gömleğin giribanı   Kusti kelimesinin anlamı   Kusti’nin yapısının sembolleri ve anlamları   Kusti’nin takılışı   Düğümlerin anlamı  

Bele takılması gereken Kusti   Kusti Töreni   Navar Töreni   Evlilik Töreni   Topluluk ve evlenen çift   Evlenme töreni yapılacak yerin düzenlenmesi  

Evlilik tanıkları   Evlilik töreni   Evlilik bağı   El bağlama   İbrişimle sarma   Pirinç fırlatılması   Asirwad Duası   Baj ve ayinsel güç  Baj Töreni  

Ölüm yıldönümü   Kutlama için yapılan sunaklar ve Baj’ın okunuşu   Baj’ın gereklilikleri   Baj'ın okunuşu  

 Özel durumlarda belirli formalitelerle okunan Baj   Din adamları tarafından okunan Baj'lar   Bu Baj'larda sunulan şeyler  

Büyük Baj'larda okunan bölümler   Değişik Baj çeşitleri   Daha küçük olaylarda okunan Bajlar   Yemeklerden önce okunan şükran Bajları  

Yemeklerde okunan Küçük Bajlar   Doğal görevler için okunan Bajlar   Banyo yaparken ve aptes alırken okunan Bajlar   Baresman (Barsom) Töreni  

Dron Töreni   "Nirang" Yaşam Suyu   Zerdüştiler'in Cenaze Törenleri   Toprağı kazma töreni   Şimdiki İran’da cenaze törenleri   Zerdüşti Takvimi  

Bugünkü Zerdüşti nüfusu   Persepolis