Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Bugünkü Zerdüşti nüfusu

“En son yapılan araştırmalarda rakamın 170 bin civarında olduğu sanılmaktadır. En büyük nüfus Hindistan’da ve İran’dadır. Zerdüştiler’in kendi yayımladıkları dergilerde İran’da 17 bin, Hindistan’da 92 bin, Avrupa, Avustralya, Yeni Zelanda’da 38 bin, Kuzey Amerika’da 9 bin civarında olduğu yazılmaktadır. Dünyanın her yanında Zerdüştiler olmasına (İran, Hindistan, Pakistan, Azerbaycan, Almanya, Fransa, ingiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Amerika) gelenek, görenek ve bütün özelliklerini korumaya çalışmalarına rağmen, bugün esas itibariyle bütün özelliklerini, özüne uygun en iyi şekilde koruyan ve sürdürenler, İran’daki Zerdüştiler’dir. Ve buradakiler halen eski dillerini yani Dary dilini konuşur. Zerdüştiler, Avesta dilini yani Dary dilini konuştuklarında, Farsça ya da Kürtçe bilenler, bu dili ve konuşmaları anlayamaz. Ancak Kürtçe ve Farsça’nın atası bu dildir.

Zerdüşt peygamber Kürt kökenli olmasına rağmen, bugün yaşayan Zerdüştiler’in milliyeti yoktur.

Onlar, Fars, Kürt ya da Azeri değillerdir. Onlar sadece Zerdüştidir.”

(Ateşe Tapmayanlar: Zerdüştiler, Sami Solmaz)