Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

"Nirang" Yaşam Suyu

"Yaazdaoo mashyaai gibi zaathem vahistaa"
Tüm yaşam boyunca kendini saflığa adamak hepimiz için en iyi olandır. (Gathalar Yasna 48-5)

"Zerdüştiler'in birçok törende, özellikle ölüm törenlerinde, arınmak ve temizlemek amacıyla kullandıkları bir sıvı vardır, bunun adı Nirang'tır. Bu, boğanın idrarıdır. Boğanın idrarının gündelik yaşamda kullanılabilmesi için Nirang-din adı verilen takdis töreni yapılır. Nirang-din töreninde, bakteri eğilimli bir madde, bir boğanın idrarı (taro) tamamen saf bakterisiz bir maddeye, Nirang'a dönüştürülür. Zerdüştiler'in inancında, Taro'nun Nirang'a dönüşmesi hayatın amacını simgeler; karanlıktan aydınlığa hareket etmek, doğru olmayandan doğruya, saf olmayandan saflığa geçmek anlamındadır. Nirang, takdis edilmiş olan ve hijyenik bir şekilde boğalardan elde edilir. Ve daha sonra bu sıvı dini amaçlar için kutsallaştırılır.

Bu, uzun, karışık bir ayin yoluyla ve Nirang'ın dualarının yardımıyla gerçekleşir. Bu dualar ve kutsamaların sonrasında saflaşma başlar. Nirang, Zerdüşti olanlara göre, sıradan bir idrar değildir. Bu, idrarın özel bir teknikle, ayin ve törenler eşliğinde, antiseptik bir sıvıya dönüştürüldüğü ve Maanthra-Vaaninin gücüyle Nirang-din töreninde takdis edildiği bir sıvıdır. Kutsanmış Nirang'ın tedavi edici özellikleri, özellikle deri üstüne lokal uygulamalarla istenen sonucu vermektedir.  Ve mide ülseri gibi hastalıklarda ya da idrar yolu hastalıklarında, çok küçük miktarda, dualar ve Nahoon töreni eşliğinde, oral yolla alınarak etkili olmaktadır.

Bir Zerdüşti olan Dr.Shrobji H.Kutar'ın Nirang konusunda yazdığı bir yazıda İngiltere'de bir laboratuarda yaptırdığı testler ve karşılaştığı tepkiler aynen aşağıdaki gibidir.

'Kendi kendimi tatmin etmek ve başarabilirsem, inanmayanlara Nirang'ın steril ve temiz olduğunu kanıtlamak için yanımda Nahoon törenlerinde  (evlilik ya da Navzote törenleri) kullanılmak üzere bulunan Nirang'ı iki ayrı örnek olarak patoloji laboratuarında test etmesi için Dr. Saunders'e teslim ettim. Dr. Saunders Londra'daki St. Nicholas Hastanesi'nin danışman bakteriyolojistidir.  Kendisine, ne yapılmasını istediğimi ve niye yapılması gerektiğini açıkladım. O da iki örnek üzerinde bir kültür çalışması  yapılması konusunda benimle hemfikirdi. Zerdüşti olmayan Dr. Saunders'in beklediği mutlak sonuç, bu iki Nirang örneğinin de çok sayıda bakteri içeriyor olmasıydı. Ona göre, hem 6 yıllık olup benim kullanmak üzere yanımda taşıdığım ve bitmek üzere olan örnek, hem de 6 aylık olup Bombay'dan Cama Athornon Enstitüsü'nün Müdürü Ervard D.Peshotan Anklesoria tarafından şahsıma gönderilmiş örnek, patojenik ve patojenik olmayan birçok bakteri kolonisini muhteviyatında bulunduruyor olmalıydı. Bizim dualarımızın gücünü ve faydasını henüz bilmiyordu ya da bunu beklemiyordu. Phetri kaplarını incelediğinde hayretler içinde kalarak fark etti ki, her iki örnekte de tek bir bakteri kolonisinden eser yoktur. İki örnek de tamamıyla sterildi. Kültür işleminin raporlarını almak için kendisine gittiğimde bana, 'Dr. Kutar" Bu hayret edilecek bir durum. Doğrusu benim beklediğim sonuç böyle değildi. Böyle bir şeye tanık olmamıştım. Buyrun, petri kaplarınızı alın' dedi. Ben, petri kaplarının içinde hiçbir yabancı madde (bakteri türü) olmadığını gösteren fotoğrafları aldım. Buna karşın kontrol grupta bulunan ve sıradan idrar içeren örnekte patojen ve patojen olmayan gelişmiş birçok koloni bulunmaktaydı. Böylece, meslektaşlarıma bizim Moontrovaanimizin gücünü, Nirang-din törenlerinin ne kadar işe yarar olduğunu ve inanmayanların hiçbir bilimsel dayanağı olmayan boş sözler sarf ettiğini kanıtlamış oldum."

(Ateşe Tapmayanlar: Zerdüştiler, Sami Solmaz)