Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Baresman (Barsom) Töreni

"Baresman ya da dalların kutsal yığını, ilk çağlardan beri Zerdüşt dini pratiklerinde önemli rol oynayan bir araçtır. Zerdüşt inancına göre Baresman, kutsal tanrıyı arayan eski bir semboldür ve maddi dünya ile ruhani dünya arasında bir bağlantı halkası kurar. Ayrıca insanın kutsal gücü elde ettiği bir araçtır. Ve sonra bu gücü dışarıya veren bir kanaldır. Avesta, Vohuman Yast 2-57 bölümünde Baresman'a Kusti giymekle eşdeğer bir önem veri, günlük ibadetlerde her Gah'a aşağıdaki dua mutlaka okunur. 'Zaothra ile sağlanmış, Aşa ile yayılmış olan ateşe, Baresman'la Kusti'yi hamdederiz (şükrederiz)'.

Mah-Rui (Barsom Ayağı)

Mah-Rui kelime olarak ay yüzlü demektir. Mah-Ay, Rui-Yüzlü. Barsom ayağına bu isim verilmesinin nedeni hilal, ay şeklinde olmasıdır. Yaklaşık 24 cm. uzunluğunda ve iki metal ayaklıdır. Daima çift olarak kullanılırlar. Aynı zamanda onlara Barsom_Dan da denilir, çünkü Barsom dalları onun üzerine yerleştirilir.

Barsom ayinlerinde kullanılan araçların en önemlilerinden biridir. Barsom etimolojik olarak  Barez'den yani büyüme ve gelişmeden gelmektedir. Tanrının sebze yaratımının sembolüdür. Avesta'ya göre (Yasna-25-3) Barsom, herhangi bir ağacın dallarından oluşturulmalıdır. Sonraki kitaplara göre de Nar ağacı ya da Çini ağacının dallarından oluşturulmalıdır. İran'daki törenlerde ağaç dallarından oluşturulmasına karşın, Hindistan'da metal pirinç kullanılmaktadır. Bunun nedeni ise, Hindistan'da bu özel ağaçların olmaması olarak açıklanmaktadır. Ayinlerde kullanılan Barsom'un dal sayısı ayinlerin özelliğine göre değişmektedir.

Yasna kutlaması için, 21 tanesinin birlikte bağlandığı 23 dal gereklidir. Vendidad kutlaması için 33 tanesinin birlikte bağlandığı 15 dal gereklidir. Ayinlerde kullanılması gereken sayı minimum üçtür. Ve hep tek sayıda olmalıdır. 3, 5, 7, 9 gibi. Uzunluğu ise  diz boyunda olmalıdır. 

Barsom'un hazırlanışı: Eskiden Barsom'un hazırlanış töreni iki bölümden oluşurdu, şimdi ise bir bölümden oluşmaktadır.

a) Barsom'un toplanması: Töreni icra edecek din adamı, bir kuyudan saf su alır ve saf suyu bir kabın içinde koyar. Törensel olarak arındırılmış olan bu saf su ile bitki yaratılışının sembolü olarak ayinde dalları kullanılacak olan ağacın önüne gider. Sağ elinde bıçak, sol elinde de bir kap saf su ile tanrının cömertliğini ve bitki yaratılışını öven duayı okur ve ayin için dalları Aşem Vohu'yu okuyarak kesmeye başlar. Bu okuma her dal kesildiğinde tekrar edilir. Sonra kestiği bütün dalları ibadethaneye getirir.

b) Barsom'un bağlanması: Bu aşamada da yapılan, toplanan dalların deste olarak bağlanmasıdır. Bağlamak için hurma ağacı yaprağının sırımları kullanılır. 'Ahurehe Mazdao, ravevato, kharenanghato' (Şanlı, parlak Ahura Mazda) kelimelerini okurken din adamı, Barsom'u Mah-Rui'nin üzerinde tutarak hurma ağacının yaprağının sırımıyla Barsom'u bağlar.  Sonra 4 kez dalları ve yaprak sırımlarını kabın içindeki saf suya bıtırır. Bunu yaparken 4 kez Aşem Vohu okur. Sonra iki Ahunvar okur. Birincisinin okunuşu sırasında dalların üzerine iki düğüm atar. İkincisinin okunuşu sırasında hurma yaprağının sırım uçlarını bıçak ile parlatır. Bunlar iki kez tekrar edilir. Bağlama ve parlatma bittiğinde tören de bitmiş olur."

(Ateşe Tapmayanlar: Zerdüştiler, Sami Solmaz)