Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Banyo yaparken ve aptes alırken okunan Bajlar

"Banyodan önce, bir Zerdüşti, Kem na Mazda duasının Aşahe kelimesine kadar Sroş Bajı okur, sonra giysilerini çıkarır ve banyo yapar. Banyodan sonra giysilerini giyerken duayı bitirir. En son Kusti'yi takarak Bajı bitirir.

Bajların okunuşunda üç aşama vardır.

Baj'ın okunuşuna başlama. Buna Baj Dharvi ya da Levi yani Baj tutmak ya da Baj almak denir.

Sonra yemeği yemek, banyo yapmak, herhangi bir şeyi takdis etmek yani görevin kendisi icra edilir.

En son, Baj Mukvi yani bajı bitirmek olarak adlandırılan Baj'ın sonuç bölümünün okunması gerçekleştirilir.

Dua formüllerinin, formları daha küçük olan, küçük olaylarda okunan Baj ve Nirangların okunmasının amacını Zerdüştiler şöyle açıklar, 'Etrafımızda her şeyde din vardır. Vücudun her hareketi, ruha ve zihne adanmalıdır. Bu yoldaki yolcu, tüm davranışlarını tanrıya adamalıdır. Yemek yerken, bu yemeğin vücudu beslemesi gibi, aklın besininin de zihni beslediğini, banyo yaparken, bu suyun vücudu arındırması gibi, yaşam suyunun da zihni canlı kıldığını ya da vücudun kirliliğini yok ederken, bu kirliliklerin vücuttan gittiği gibi, fikrin reddinin de zihinden geçtiğini düşünerek, hiç durmadan dua etmelidir."

(Ateşe Tapmayanlar: Zerdüştiler, Sami Solmaz)