Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Yeni Toplum

"Zerdüşt tarafından kurulan yeni toplumu incelediğimizde, her şeyin, hatta isimlerin bile canlı ve yeni olduğunu görürüz. Farvardin Yaşt'ta, yeni topluma dair isimlerin eskiyi tamamen reddettiğini görürüz. Yaşt'ta belirtilen 250 bin isin arasında, zayıflayan eski dinin geleneklerini ya da en belirsiz kalıntılarını dahi almış tek bir isim yoktur... Mithra, Veretraghna, Vayu ya da diğer Aryan tanrılar ile basit ya da birleşik hiçbir ad yoktur. En önce katılanlardan ve adını koruyanlardan bir tek Sacna'yı (Kartal) görürüz, fakat babası Ahum Stuta adını taşır. O ve onun kategorisindeki diğerleri yeni ruha uymak için isimlerini değiştirmiş olmalılar.

Anlamlı adlardan bazıları: Güçlü, Yerleşik, Arkadaşça, İnsanlar, Yüksek Zekalı, Parlak Güneş, İyilik Kurucu, Gelişmiş Adalet, Tazeleyici, İyi Zihin, İyi Hareket, İyi Yaşam, İyinin Bekçisi, İyinin Toplayıcısı, En Yüksek İyinin Kurucusu, Bilgeliğin Tapınıcısı, Sadık ve çok daha fazlası, bunlar daha önce Hint-İran'da duyulmamış hep kısa birleşik adlardır."

(Ateşe Tapmayanlar: Zerdüştiler, Sami Solmaz)