Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Yemeklerden önce okunan şükran Bajları

"1. Barsom ile büyük Baj: Yasna ya da Vendidad gibi, bazı büyük ayinsel gösteri için Khub'u yerine getiren din adamları bu büyük ayinsel Bajı yemeklerini yemeden önce okur. Bu, Dibaçe ile Yasna'nın üçten sekize kadar olan bölümlerinin okunmasından oluşur. Barsom ile okunur. Din adamları  bu büyük Bajı okumadan su bile içemez. Din adamlarının hepsi birlikte okumaz. Bir tanesi okur, diğerleri Yasna'nın sekizinci bölümünün sonunda başkanlık eden din adamı çeşniyi yaptıktan sonra katılır ve yemeklerini yer. Bu Baj çevrelenmiş olan ayrı bir yerde okunur.

2. Barsomsuz Büyük Baj : Bu Baj, din adamları tarafından yemekleri önlerinde olarak okunur. Bu birkaç dakikalık kısa bir okumadır. Dinsel ziyafetlerde, ölüm yıldönümlerinde, Gambarlarda ya da Caşanlardaki yemek ziyafetlerinde okunur. Yemek yiyecek olanlar önce Kusti ritüelini icra eder, ellerini yıkarlar sonra yemekleri önlerinde 3 Aşem Vohu ve Fravaraneyi, özel Gah'ı okurlar. Yasna'nın okunuşundan sonra, Humata, Hukhata, Hawaraşta'nın Pazend Dibaçesi'ni, yemek kimin onuruna veriliyorsa onun ismi belirtilerek okunur. Ve ardından sessizce yemek yenir. Bu tür yemeklerde, genelllikle sokak köpeklerine bir parça ekmek vermek bir gelenektir. Bu ekmek parçasına Kutra no Book denir. Yemek yendikten sonra, el yıkanır ve Baj bitirilir. Bajı bitirmek için (Baj Mukvi) Pazend dilinde Tan-Dorosti duası yemeği veren kişinin ismi belirtilerek okunur. Son olarak da Yasna 8-5, 8 ve Yasnemça okunarak Baj bitirilir."

(Ateşe Tapmayanlar: Zerdüştiler, Sami Solmaz)