Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Değişik Baj çeşitleri

"Din adamları tarafından, ayinsel  törenlerin bir parçası olarak okunan değişik çeşitte Baj'lar vardır. Yasna'nın bölümleri bütün Baj'larda aynı okunur. Baj'ların farklılığı kimin onuruna ya da neyin onuruna yapıldığıyla ilgilidir.

1- Penç Tai Bajı ya da Barsomun beş teli.

2- Sroş'un Bajı.

3- Fireşti ya da Firaşta'nın Bajı.

4- Pantha Yazata'nın Bajı.

5- Neryosang Yazata'nın Bajı.

6- Haptoiringa'nın Bajı.

7- Agreras'ın Bajı.

8- Vanant'ın Bajı.

9- Aspandad günü ve Frawardin ayı Bajı.

10- Khordad günü ve Frawardin ayı ya da Khordad yılı Bajı.

11- Tiragan bayramı Bajı. Tir ayının Tir günü.

12- Mihragan bayramı Bajı. Mihr ayının Mihr günü.

13- Abangan bayramı Bajı. Aban ayının Aban günü.

14- Adargan bayramı Bajı. Adar ayının Adar günü.

15- Frawardigan bayramı. Adar ayının Frawardin günü.

16- Disa'nın Bajı. Zerdüşt'ün ölüm yıldönümü. Deh ayının Khwarşed günü.

17- Vohumanyan bayramı Bajı. Vohuman ayının Vohuman günü.

18- Avardad Sal-geh Bajı. Aspandad ayının Hordad günü.

19- Din Beh Mahraspand Bajı. Aspandad ayının Mahraspand günü.

20- Ardafrawaş Bajı.

21- Gatha günlerinde Khub'un yerine getirilmesi gereken Baj.

22-  Gatha günlerinin Bajı.

23- Ölümden sonraki 4.günde okunması gereken Baj.

24- Mino Ram Bajı. Evli çiftlerden birinin ölümü halinde ölümün 4. gününün şafağında hayatta kalan için okunacak Baj.

25- Gambar Bajı.

26- Haft Ameşaspand'ın (7 başmelek) Bajı.

27- Siroza'nın Bajı.

28- Nao Navar'ın Bajı (dinadamlığına yeni başlayan).

29- Rapithawan Bajı.

30- Şehan Bajı."

(Ateşe Tapmayanlar: Zerdüştiler, Sami Solmaz)