Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Özel durumlarda belirli formalitelerle okunan Baj

"Baj kelimesinin esas anlamı, küçük ya da büyük, belirli formalitelerle değişik durumlarda okunan dualardır. Bu Baj'ların bazıları, Bareşnum ve Khub törenlerinde sadece din adamları tarafından okunur. Diğer bütün törenlerde okunan Baj'lar herkes tarafından okunabilir. Böylece Baj'ları iki sınıfa ayırabiliriz:

a)Ayinsel törenlerin bir bölümünün simgesi olan sunaklarla birlikte din adamları tarafından okunan dualar,

b)Sunaklar olmadan daha küçük olaylarda okunan Baj'lar."

(Ateşe Tapmayanlar: Zerdüştiler, Sami Solmaz)