Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Daha İyi Bir Toplum

"40 yıllık öğretimi boyunca Zerdüşt, tanrı ve yaratma, erkek ve kadın, zihin ve beden, iyi ve kötü, ev ve toplum, özgürlük ve eşitlik, bilim ve kültür, barış ve denge, yükselme ve gelişme evrensel yoldaşlık ve genel gelişme gibi konularda çok fazla söz söylemiştir. Herkes onu bu konular üzerinde konuşurken duymuştur, fakat hiçbir yoldaşı onun, ne yenilmesi, ne giyilmesi, ne inşa edilmesi, ne zaman çalışılması, ne zaman emekli olunması, neyin kutlanması, nasıl yas tutulması konularında öğüt verdiğini duymamıştır.

Acaba günlük yaşamla ilgilenmez miydi? İlgilenirdi ve yaşadığı çağın uygunluğundan ötürü, birçok diğer doktrin kurucusunun yaptığı gibi tabular yaratabilirdi. Fakat, değişen dünyanın farkındadır. Günlük yaşama ilişkin herhangi bir talimat eskiyecek ve zamanın dışında kalacaktır ve eğer, şevkle uyulması gereken bir gelenek olursa, bu, gelişmenin önünde bir engel olacaktır. Zerdüşt, dünyanın sürekli ve değişmez yeniliğine inanırdı. Buna dair şöyle demiştir: 'Belki yaşamda her çağda hatırlananlar arasında olabiliriz. Sen, bilgelik tanrısı, doğruluk ve dürüstlük vasıtasıyla mutluluğu getiren sen, ruhani zekanın içinde basit ve akıllı olmamızı sağla.'

O her zaman, bilgelik tanrısına, doğruluk ve zeka vasıtasıyla zihinde birleşmek ve yeryüzünde yaşamı yenilemeye, yaşanabilir hale getirmek talebinde bulunmuştur.

Zerdüşt, takipçilerini ne yapmaları ve ne yapmamaları konusunda talimat alan çocuklar gibi eğitmemiştir. Onları, olgun ve anlayışlı, iyi ve kötü arasındaki farkı anlayacak kadar güçlü olarak eğitmiştir. Zerdüşt'e göre insan oğlu, iyi vicdanın dininde yüksek bir mevkidedir. Kadınlar ve erkekler ne çocuktur ne de tanrının hizmetçileridir, onlar arkadaştır, sevgilidir ve eğer seçilirlerse mükemmel olmak için gelişebilen sevilenlerdir.

Zerdüşt mutludur. Mesajını vermiştir, dine karşı aklı kazanmıştır, yeni kurallar üzerinde bir yaşam kurmuştur, ülkeyi refah içinde sonrakilere teslim etmiştir, mesajı yurt dışına taşımak ve açıklamakla görevli taraftarlar eğitmiştir, en genç kızını evlendirmiş ve dünya için, iyi vicdanın dini, Daenâ Vanguki'nin büyümesine, her adımında yardım etmiştir. Misyonunda başarılı olur. Dinin tanıtımı ve bu tanıtımın bitirilmesi arasında uzun yıllar geçer. Gelenekler bu sürenin 47 yıl olduğunu söyler. Herhangi biri tüm bu yılları Zerdüşt'ün zengin cilt kırışıklıklarında görebilirdi. O, başarılı bir mesaj gönderen, başarılı bir kurucu ve başarılı bir oluşumcuydu.

Bir gece, geç bir saatte yoldaşlarına hoşçakalın der ve dinlenmeye çekilir. Bir sonraki gün yüzünde bir gülümseme ile onu ebedi uykusunda bulurlar. İyi yaşamı sonsuza dek terk eder. Ölümsüzleşir. Zerdüşt gülerek gelmiş, dünyanın gülümsemesini sağlamış ve gülümseyerek gitmiştir... Zerdüşt 14 Ardibeheşt, yani yaklaşık 3 Mayıs'ta dinin kuruluşunun 47.yılında, 77.yaşının 40.gününde öldüğü söylenir."

(Ateşe Tapmayanlar: Zerdüştiler, Sami Solmaz)