Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Baj Töreni

Baj ve ayinsel güç

“Baj, günlük yaşamda çok önemli bir role sahiptir, öyle ki Zerdüştilere Baj’ın insanları da denir. Baj kelimesi genellikle bir hareketi takip eden ona eşlik eden ya da onun önünden gelen özel hayati bir yöntemi işaret etmek için kullanılır. Tertip edilen Baj’ın başlangıç kelimesi çoğu kez ‘Yaşnootra Ahunahe Mazda, Aşem Vohu’ kelimelerinden oluşur. Düzenlenen bu Baj, törene ayinsel güç vererek genellikle ayinin faydasını güçlendirir.”

(Ateşe Tapmayanlar: Zerdüştiler, Sami Solmaz)