Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Törenin dini bölümü, Asirwad duası

“Bu tören üç bölümden oluşur.

1- İlk hazırlık takdisi

İki din adamı evlenecek olan çiftin önünde durur. Kıdemli olan damadın, gideri gelinin önünde. Sonra kıdemli olan din adamı Pazend dilinde aşağıdaki takdis duasını okur.

‘Her şeyi bilen, yaratıcı tanrı, size oğul ve torunlardan oluşan bir nesil, birçok erzak, büyüleyici bir dostluk, vücut gücü, uzun bir yaşam ve 150 yıllık bir varlık versin.

2- Taraflara sorular

Kıdemli olan din adamı, damadın yanındaki tanığa sorar, ‘Sasani Hanedanı İmparatoru Yazdegard tarafından kutsanmış İran’ın bu yerinde (törenin yapıldığı kent), ... yılının, .... ayında, ve .... gününde, bu topluluğun önünde söyle, bu genç kıza Mazdayasnianların kural ve ayinlerine göre ve ona 2000 gram saf beyaz gümüş ve Nişapur’un geçerli parası ile iki dinarlık gerçek altın vermeyi vaat ederek, bu evliliği onaylanmasına katılıp katılmadığını söyle’.

Tanık cevap verir ve, ‘katılıyorum’ der. Sonra, gelinin yanındaki tanığa sorar, ‘Siz ve aileniz, doğru akıl, doğru düşünce ve doğru hareketle, doğruluğu yücelterek, bu gelini, bu damada vermeye katılıyor musunuz?

Tanık cevap verir ve ‘katılıyorum’ der,

Din adamı daha sonra, çiftin karşılıklı onayını aşağıdaki sözlerle sorar. ‘Doğru bir akılla, bu evlilik sözleşmesine, yaşamınızın sonuna kadar katılmayı tercih ediyor musunuz?

İkisi birden cevap verir, ‘Evet, tercih ederim.’

Bütün sorulan üç kez sorulur ve üç kez cevap verilir.

3- Din adamlarının birlikte söylevi

Bu son bölümde evlenen çifte, her iki din adamı birlikte bir söylev verir. Bu söylev üç aşamadan oluşur.

a) Öğütler : Çiftlere yaşamdaki bazı davranışlar ile ilgili olarak verilen pratik bilgilerden oluşur.

b) Dua : Zerdüşt aylarına isimlerini veren meleklerin ya da 30 Yazatanın karakteristiği olduğu söylenen sosyal fazilet ve ahlakı çiftlere ihsan etmesi için tanrıya dua edilir.

c) Takdis : Zerdüştiler’in eski ve ölmüş dindarları isimleriyle belirtilir. Onları ünlü kılan karakterleriyle ve faziletleriyle çifti kutsamaları dilenir. Tören, Tan-Dorosti duasının okunuşuyla sona erer.”

(Ateşe Tapmayanlar: Zerdüştiler, Sami Solmaz)