Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

El bağlama

“Törene başkanlık eden kıdemli rahip, gelinle damadın birinin sağ elini alıp diğerinin sağ eline koyar ve onları, Ahunwar’ın kutsal tertibini okuyarak birbirine bağlar ve birleştirir. Onların ellerini bükülmemiş yeni bir ibrişimle 7 kez dolayarak bağlar.”

(Ateşe Tapmayanlar: Zerdüştiler, Sami Solmaz)