Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

İlk Misyoner

"Zerdüşt, arkadaşlarını kendi düşüncelerini ve mesajlarını yaymaları için kutsamıştır.  O, bilginlerden iyi vicdanın dinini tüm dünyaya yaymalarını istemiştir. Arkadaşlık ve dostluk, dikkat ve düşüncelilik, barış, refah, mükemmellik ve sonsuzluk dünyası. Mesajı, sadece seçilmiş insanlar için değildir. Herkes içindir. Evrenseldir. Bu nedenledir ki, sürekli herhangi birinin evini, köyünü, kasabasını ve ülkesini ilerletmesini vurgulayan Zerdüşt, asla doğumundan, ırkından, doğum yerinden veya ülkesinden söz etmemiştir. Bu yüzden, Zerdüşt, taraftarlarına, ırk, renk, milet, din veya dış görünüş sınırları olmadan dini öğreten ilk öğretmen olmuştur. Daha sonraları, Zerdüşt'ün misyonerleri uzak yerlere gitmiş ve geri dönmeyerek, başka ülkelerde yaşayıp öğretiyi yaymak için vaazlar vermişlerdir. Bu gayretli takipçiler sayesindedir ki, Buda, Mani, İsa, Muhammed ve diğerleri tarafından da izlenen bir misyonerlik geleneği kurulabilmiştir.

Zerdüşt'ün okulu uzun bir süre boyunca büyümeye devam eder. Zerdüşt öğretilerine, bu okulun önde gelen isimlerinden, öncelikle Jamaspa ve daha sonra da Ahum Stuta'nın oğlu Saena tarafından takip edilmiştir. Saena, yoldaşlığa katılan sekizinci kişiydi ve bu yüzden Zerdüşt'ün ilk yoldaşlarından biriydi. Avesta'da, Saena'nın, 100 taraftara öğretiyi ilettiği yazılıdır. Gelenek okulunun üç yüz yıl hizmet verdiği ve bir felaketin, belki de Kavi Hanedanlığı'nın son bulmasıyla bu okulun da son bulduğu düşünülmektedir.

Gathalarda Zerdüşt'ün yoldaşlarının birçoğunun adları ölümsüzleştirilmiştir. Öyle anlaşılıyor ki, 25'i kadın 250 kişinin, iyi vicdanın dinini seçiş ve büyük yoldaşlığa katılışlarının anlatıldığı Farvardin Yaşt'taki kronolojik sıralama onun arzusuyladır.

Listede, erkekler arasında Zerdüşt birinci, Maidyoimahe ikinci, Viştaspa yirmi birinci, cesur oğlu Spento-data ellinci, Fraşaoştra elli üçüncü ve Jamaspa elli dördüncüdür. Zerdüşt'ün eşi Hvavi, kadınlar arasında birincidir. Zerdüşt'ün üç kızı onu izler, Hutoosâ ve Humâyâ, Viştaspa'nın karısı ve kızı ise, beşinci ve altıncı sıradadır. Birçok evli kadının kocalarının adları da belirtilmiştir. Genç kızlar, Kainya ile hatırlanmış ve genç kızlar için Kainya sıfatı adlarından önce gelmiştir. Bu arada, Zerdüşt'ün evlilik konusundaki öğüdünün tüm birleşen çiftlerde ölümsüzleştiği görülür.

'Siz saadette ve kederde, evlilik sırasında tüm kalbinizle birlikte kaldığınız sürece, bu yoldaşlığın ödülü sizin olacaktır... Her birimiz diğerimizi doğruluk ve dürüstlük vasıtasıyla kazanabiliriz.' "

(Ateşe Tapmayanlar: Zerdüştiler, Sami Solmaz)