Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Navar Töreni

“Bir Zerdüşti’nin din adamı olabilmesi için, belirli bir eğitimin ardından bir tören düzenlenir ve ancak bu törenden sonra din adamları sınıfına girebilir. Bu, sunumları yapmak, ayinleri yönetmek için yeni bir taşıyıcının gelmesi ya da bir taşıyıcının tanrıya dua sunma, ayin yapma veya diğer kutsal şeyleri yapma görevine ilk başlangıcıdır.

Bir Zerdüşti’nin din adamlığına başlayabilmesi için çeşitli aşamalardan oluşan törenlerden geçmesi gerekir. Din adamı olmaya aday olan insan, iki Bareşnum arınmasından geçirilir. Birinci Bareşnum vücudun arındırılması için, ikincisi ise adayın niyet etmesi içindir, yani benliğinde Navar (temizlik) olmasıdır. İlk Bareşnum ile ikincisi arasında eğer istenirse birkaç günlük ara verilebilir, ya da aday ikinci Bareşnum’a aynı gün içinde başlayabilir. Bu durumda, iki Bareşnum toplam 19 gün sürer.  Bareşnum günleri boyunca, aday, günde beş kez dualarını tekrarlar. Zamanını din ve imana yönelik bir ruh hali içinde geçirmek durumundadır. Tercihen, bir adayın rahipliğe başlama yaşı 15 ya da 16’dan öncedir. Aday Bareşnum’u tamamlayınca, iki tecrübeli din adamı (Bareşnum aşamasını yönetmiş olan din adamları), altı gün sürecek olan Gewra törenini başlatır. Her iki din adamı da töreni icra etmek durumundadır. Din adamlarından, törende, töreni icra eden ve duaları ezberinden okuyana Coti denir. Töreni sunan din adamına yardımcı olan ikinci din adamına da Rathwi denir. Gewra töreninin altıncı gününde, Gewra’yı almış bulunan din adamı, adayın din adamlığına başlamasını sağlar. Aday sabah vakti tüm formaliteleri yerine getirerek, banyo yapar. Üzerine beyaz renkli bir fiysi giyer. Başına, din adamlığının sembolü olan, beyaz bir türban takar. Adayın ailesi, törene şahit olsunlar diye, tüm tanıdıklarını davet eder. Aday üzerine tüm ayrıntıları tamam olan Cama’yı (beyaz ketenden gecelik gibi uzun bir elbise) giyer ve Piçori (bele sarılan bir çeşit kemer) takar. Aday sol elinde bir şal taşır, sağ elindeyse bir gürz vardır.

Bu, onun, şeytani güçleri defetmek üzere bir vazra (gürz) taşıyarak ışık, adalet ve dürüstlüğün oluşumlarıyla birlikte savaşmaya hazır olduğunu gösterir.  Aday, törenin gerçekleştirileceği yer olan Yasna-Gah’a gider. Burada görevlendirilmiş olan din adamları genellikle yere serilmiş minderlerde oturur. Aday Kusti’yi icra eder ve ağzına padan (peçe) takar.

Meclise önce iki din adamından birinin eşliğinde getirilir. Din adamı onu takdim eder ve başlangıcını yapması için izin ister.

En yüksek rütbedeki din adamı cemaatin sessizliğini bekler ve başını eğerek onayını verir. Aday daha sonra, başlangıç törenine devam etmek ve dualarını ezberden tekrarlamak üzere Yasna-gah(a geri döner.

Görülen odur ki, Navar baştan sona kendinden feragat etme, kendinden, dünyevi işlerden vazgeçme, kendini reddediştir.

Çünkü adaydan beklenen, hemen hemen bir ay boyunca süren tören boyunca tüm dünyevi zevk ve düşüncelerden kendini çekerek dinsel düşüncelere yönelmesidir.

Aday yerde uyumalıdır, yatakta değil ve yemeğini dualarını bitirdiği, önceden belirlenmiş saatlerde yemelidir. Artık başlangıç aşamasını tamamlamak üzere olduğu ve bir Coti gibi töreni idare edebilecek duruma geldiği son 4 gün zarfında ancak 2. ve 3.günler, o da günde bir öğün yemek yiyebilir. Böylece açlık ve susuzluğa dayanabildiğini, yani diğer tutkularını da kontrol altına alabildiğini kanıtlamış olacaktır.”

(Ateşe Tapmayanlar: Zerdüştiler, Sami Solmaz)