Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Düğümlerin anlamı

“Düğümlerin bazı dini ve ahlaki düşünceleri sembolize ettiği söylenir. Ön taraftaki, ilk düğümün ilk yarısı oluşturulurken, Ahura Mazda’nın var olduğunu, kutsal, tek ve eşsiz olduğu düşünülmelidir. İlk düğümün ikinci yarısı oluşturulurken, Zerdüşt dininin tanrının sözü olduğu ve bu dine tam bir inancın olması gerektiği hatırlanmalıdır. Arkadaki ikinci düğümün ilk yarısını oluştururken, Zerdüşt’ün, tanrının peygamberi ve ibadetin doğru yolunu gösteren rehberi olduğu anımsanmalıdır. İkinci düğümün ikinci yarısını oluştururken, daima, ‘iyi düşünce, iyi söz ve iyi davranışlar’la meşgul olunması gerektiği akılda tutulmalıdır.”

(Ateşe Tapmayanlar: Zerdüştiler, Sami Solmaz)