Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Kusti’nin takılışı

“Bir Zerdüşti, Kusti törenini yaparken mutlaka aptes almalıdır. Aptesten sonra kısa bir dua okunur ve kemer çözülür. Nirang-ı Kusti olarak adlandırılan duadan sonra tekrar bele takılır. Kusti biri önde diğeri arkada olmak üzere iki düğümle üç kez sarılarak takılır.”

(Ateşe Tapmayanlar: Zerdüştiler, Sami Solmaz)